پرش به محتوا

دسته: تاریخی

انقلاب اکتبرودستآوردهای آن!

حسین بهادری امروز در شرایطی بزرگداشت انقلاب اکتبر،نقش حزب بلشویک و تاثیرات جهانی آن گرامی می داریم که جهان سرمایه داری دچاربحران ساختاری شده و بار دگر سوسیالیسم بمثابه الترناتیو […]

روسیه بی برژنف

گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست روسیه ترجمه و متمم از: ا. م. شیری ۲۷ آبان– عقرب ۱٣۹۱ «چهره واقعی، چهره به چهره دیده نمی شود، از فاصله دورتر باید آن […]

اندیشه و فلسفه در انقلاب مشروطیت

  محمد علی مرادی نگرش  انقلاب مشروطیت همواره از جنبه سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌است و هیچ گاه این انقلاب كه دوران جدید تاریخ ایران را رقم زده‌است و ازطریق […]