پرش به محتوا

دسته: تاریخی

نُدبه‌ی مشروطه

به روایت بهرام بیضایی پژمان رحیمی از من به کسی ظلمی نرفته است، مگر به من (ندبه)

یک دولتِ گفتگو

Von Werner Pirker, Haifa نویسنده: يونگه ولت يكشنبه ، ۲۷ تیر ۱۳۸۹؛ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۰ http://www.peykarandeesh.org/felestin/507-pappe.html مصاحبهء يونگه ولت با ايلان پاپه  Ilan Pappe ترجمهء رضا پايا