پرش به محتوا

دسته: تاریخی

مروری بر قتل عام زندانیان کمونیست در پرو

توسط شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران سندرو لومینوسو بازنگری مبارزه​ی زندانیان سیاسی در سنگر زندان، علیرغم این​که تکان​دهنده و هول​ناک است اما حاوی درس​های ارزش​مند مقاومت و حماسه نیز […]

جنگ مفاهیم

  دومه نیکو لوسوردو منبع: دنيای جوان تارنگاشت عدالت     اوباما و اورول: زبان امپراتوری و «زبان جديد Newspeak»     برای توجيه جنگ و اشغال، طبقات حاکمه و […]