پرش به محتوا

دسته: تاریخی

نبرد قصیر: دستاورد تاکنونی…و سپس؟

برگرفته شده از: سایت شبکه الوحده الاخباریه٬ متعلق به نویسندگان اردنی ترجمه و زیرنویس ها: احمد مزارعی٬ ۱۸ مه ۲۰۱۳  پیروزی ارتش سوریه بر مزدران بیگانه٬ دیرو زود دارد٬ سوخت و […]

کارگر هم، انسان است!

حسن جداری خبر بس  دردناک و دهشت انگیزی  بود. خبری که در سرتاسر  دنیا  پیچید و بار دیگر ماهیت چرکین نظام سرمایه داری را  به  عریان ترین وجهی، درمعرض دید […]