اخبار ایران و جهان

کارگری

تجزیه عراق

مارس 28, 2017

German-Foreign-Policy.com ترجمه توسط حميد بهشتي   رئیس جمهور بخش کردستان عراق: انجام همه پرسی »حق طبیعی [...]