اخبار ایران و جهان

اعلامیه ها ، برنامه هاو یادبودها

مارس 18, 2017

​ به یاد رفیق عطالله جوان … عطا الله جوان  با استفاده از نوشته رفیق الف. عجم عطا الله جوان [...]

کار مزد ۹۶

فوریه 12, 2017

کار مزد ۹۶ Kmkoomk.wordpress.com هر ساله در چنین زمان هایی چالش کار مزد کارگران ایران آغاز می شود. سه جانبه [...]

ژانویه 13, 2017

در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی موضع جنبش کارگری در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی چه می تواند باشد؟ این [...]