پرش به محتوا

دسته: گوناگون

نقص‌های جدی «نگهبان دموکراسی» کدامند؟

ایالات متحده ادعا دارد «نگهبان دموکراسی» است اما این گفته به قابلیت نقض شدن دارد. مجموعه اتفاقات رخ داده در آمریکا برجسته کننده نابرابری عمیق نژادی و جنسیتی است و […]

دموکراسی واقعی چیست؟

به نظر می رسد اخیراً اصطلاح «دموکراسی» مد شده است. کشور خاصی خود را «رهبر دموکراسی» می نامد و «اجلاس دموکراسی» تشکیل می دهد و به طور خودسرانه کشورهای جهان […]