پرش به محتوا

دسته: گوناگون

قانون کار جنگی در کی‌يف

برگرفته از: کمینترن تارنگاشت عدالت حتی در بین مدافعان زلنسکی هم تردیدی وجود ندارد، که رژیم الیگارشی ناسیونالیستی۔دست‌راستی در اوکراین  «بهشت کارگران» نیست. به همین مناسبت در اکتبر ۲۰۲۱ اتحادیه […]

آیا ژنرال کانادایی در آزوفستال دستگیر شده است؟

ماریوپل شایعات رسانه ای: ژنرال کانادایی در آزوفستال دستگیر شد؟منبع آنتی اشپیگلمترجم م.میرفخرائیمجله هفته مدت‌هاست که گزارش‌هایی مبنی بر حضور یک ژنرال کانادایی ناتو در دخمه‌های کارخانه آزوفستال وجود داشته […]