پرش به محتوا

دسته: گوناگون

اسرائیل آبستن درگیری است.

اسرائیل آبستن درگیری است. اسرائیل به بهانه مبارزه علیه «تروریست ها» دست به اقداماتی گستره خواهد زد: تقویت اقدامات پیشگیرانه و سپردن سلاح های بیشتر به دست افراد غیر نظامی.نوشته […]

خاموشی کامل در پاکستان

خاموشی کامل در پاکستان تامین برق قبل از فروپاشی کامل، شم امید دولت پاکستان به مسکو. نوشته توماس برگریونگه ولتترجمه میرفخرایی برای مجله هفته روز دوشنبه، اکثریت قریب به اتفاق […]

فساد در بلغارستان در خدمت اوکراین و غرب.

فساد در بلغارستان در خدمت اوکراین و غرب. نوشته راینهارد لاوترباخیونگه ولتترجمه میرفخرایی برای مجله هفته وضعیت مطبوعات و آزادی پیام در این کشور بالکان خوب نیست: طبق گزارش یورواستات، […]

زندان های پنهان

زندان های پنهانپناهجویان را مجبور به بازگشت به یونان بوسیله کشتی های ایتالیایی کرده‌اند. نوشته اینا سمبدنریونگه ولتترجمه سیما صابری برای مجله هفته برای رئیس منتخب سازمان اتحادیه اروپا برای […]