پرش به محتوا

دسته: گزارش

نیمی از گرسنگان جهان، آسیایی هستند

 به گزارش استریتس تایمز، گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) حاکی است که اکثریت این افراد در جنوب آسیا زندگی می کنند که ۳۰۵.۷ میلیون نفر را […]