پرش به محتوا

دسته: نشریات وکتابهای انتخابی

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد! زیر نظر هیئت تحریریههمکاران این شماره: مسعود امیدی،هوشمند انوشه،خسرو باقری، علی پورصفر(کامران)کورش تیموری فر،شبگیر حسنی،طلیعه حسنی،بابک رضاییمحمدسعادتمند،اسماعیل صادقی،ناهید صفایی،سیامک طاهریمرتضی محسنی،فرشید واحدیان،نیاز […]

قرن چینی

نویسنده:ولفرام السنر مترجم:خ. طهوری تارنگاشت عدالت مقدمه از فولکر هل‌مایر حضور این کتاب از مدتها پیش لازم به نظر می‌رسید، زیرا کتاب دارای این توان است که عاقبت عینیت لازم […]

شمارۀ نهم مجلۀ دانش و اميد منتشر شد.

شمارۀ نهم (۹) مجلۀ دانش و اميد منتشر شد. شماره نهم دانش و امید، شامل مقالاتي در بارۀ اوضاع ايران در لحظۀ کنوني، اعتصابات کارگري، کودکان کار، گرامي‌داشت جنبش جنگل، […]