پرش به محتوا

دسته: نشریات وکتابهای انتخابی

شمارۀ ۱۵ مجلۀ دانش و اميد منتشر شد

شمارۀ ۱۵ مجلۀ دانش و اميد –دي ماه ۱۴۰۱- منتشر شد. با مطالبي در بارۀ:محکوميت اعدام‌هاي اخير؛ بزرگداشت ۱۶ آذر؛ مذمت سرکوب جنبش حق‌طلبانۀ آذربايجان در سال ۱۳۲۵، مسائل جاري […]

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴ منتشر شد

مجلۀ دانش و اميد، شمارۀ ۱۴، آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.پروﻧﺪة وﯾﮋة ﺟﻨﺒﺶ زن، زﻧﺪﮔﯽ، آزادي / ﻏﻮﻏﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل / ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮق: اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺟﺒﺎر / ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ […]

مجله دانش و امید شماره ۱۳ منتشر شد.

شمارۀ ۱۳ مجلۀ اينترنتي دانش و اميد (اول شهريور ۱۴۰۱) منتشر شد. بررسي کارنامۀ يک‌سالۀ دولت رئيسي، يادوارۀ سايه، پروندۀ جامعي از ديروز و امروز ونزوئلا، کنگرۀ فدراسيون جهاني کارگري، […]

در بستر زهره وحشی – ناصر آقاجری

رمان گونه ای از رفیق گرامی ناصر آقاجری که شامل سه بخش است ۱- مبارزات دهقانی با حاکم منطقه و فئودال ها ۲- مهاجرت برخی کشاورزان به مناطق کارگری خوزستان […]

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۲ منتشر شد. 

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۲ از اینجا شمارۀ ۱۲ مجلۀ دانش و اميد (تيرماه ۱۴۰۱) منتشر شد.  • فروريزي متروپل، يا ساختار مديريت اجرايي؟  • پيرامون حذف ارز […]

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد! زیر نظر هیئت تحریریههمکاران این شماره: مسعود امیدی،هوشمند انوشه،خسرو باقری، علی پورصفر(کامران)کورش تیموری فر،شبگیر حسنی،طلیعه حسنی،بابک رضاییمحمدسعادتمند،اسماعیل صادقی،ناهید صفایی،سیامک طاهریمرتضی محسنی،فرشید واحدیان،نیاز […]