پرش به محتوا

دسته: نشریات وکتابهای انتخابی

در بستر زهره وحشی – ناصر آقاجری

رمان گونه ای از رفیق گرامی ناصر آقاجری که شامل سه بخش است ۱- مبارزات دهقانی با حاکم منطقه و فئودال ها ۲- مهاجرت برخی کشاورزان به مناطق کارگری خوزستان […]

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۲ منتشر شد. 

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۲ از اینجا شمارۀ ۱۲ مجلۀ دانش و اميد (تيرماه ۱۴۰۱) منتشر شد.  • فروريزي متروپل، يا ساختار مديريت اجرايي؟  • پيرامون حذف ارز […]

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد! زیر نظر هیئت تحریریههمکاران این شماره: مسعود امیدی،هوشمند انوشه،خسرو باقری، علی پورصفر(کامران)کورش تیموری فر،شبگیر حسنی،طلیعه حسنی،بابک رضاییمحمدسعادتمند،اسماعیل صادقی،ناهید صفایی،سیامک طاهریمرتضی محسنی،فرشید واحدیان،نیاز […]

قرن چینی

نویسنده:ولفرام السنر مترجم:خ. طهوری تارنگاشت عدالت مقدمه از فولکر هل‌مایر حضور این کتاب از مدتها پیش لازم به نظر می‌رسید، زیرا کتاب دارای این توان است که عاقبت عینیت لازم […]

شمارۀ نهم مجلۀ دانش و اميد منتشر شد.

شمارۀ نهم (۹) مجلۀ دانش و اميد منتشر شد. شماره نهم دانش و امید، شامل مقالاتي در بارۀ اوضاع ايران در لحظۀ کنوني، اعتصابات کارگري، کودکان کار، گرامي‌داشت جنبش جنگل، […]

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۸ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۸ (آبان ۱۴۰۰) در دسترس شماست.بررسي تاريخ مناقشۀ مرزي ايران و آذربايجان؛ تاريخچۀ سنديکاهاي کارگري در ايران؛ نگاهي به وارونگي «خاتون»؛ ضرورت عقب‌نشيني به ميان […]