پرش به محتوا

دسته: نشریات وکتابهای انتخابی

شمارۀ نهم مجلۀ دانش و اميد منتشر شد.

شمارۀ نهم (۹) مجلۀ دانش و اميد منتشر شد. شماره نهم دانش و امید، شامل مقالاتي در بارۀ اوضاع ايران در لحظۀ کنوني، اعتصابات کارگري، کودکان کار، گرامي‌داشت جنبش جنگل، […]

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۸ منتشر شد.

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۸ (آبان ۱۴۰۰) در دسترس شماست.بررسي تاريخ مناقشۀ مرزي ايران و آذربايجان؛ تاريخچۀ سنديکاهاي کارگري در ايران؛ نگاهي به وارونگي «خاتون»؛ ضرورت عقب‌نشيني به ميان […]