پرش به محتوا

دسته: مقالات مهدی گرایلو

به بهانه‌ی اوکراین ۲ – مهدی گرایلو

به بهانه‌ی اوکراین ۲ مهدی گرایلو … با تماشای جشنواره‌ی بلاهایی که تنها در چندروز از هر شکاف پرده‌ی آسمان بر سر اوکراین بارید، بیش از پیش ناروشن است که […]

به بهانه‌ی اوکراین – مهدی گرایلو

به بهانه‌ی اوکراین مهدی گرایلو … اما مگر می‌شود یک انقلاب را سی سال و بلکه بیشتر زنده نگاه داشت و پیوسته از تباهیِ یکسره‌ی آن در یک سامانه‌ی قدرتِ […]

یهود و ناسازه‌ی پارتیزان – مهدی گرایلو

یهود و ناسازه‌ی پارتیزان مهدی گرایلو … سپس به ناویل که از یک کلیتِ اخلاقیِ پساجنگی با لَختیِ بازیافته‌ی بسنده، همچنان به‌دنبال جذب نیرو برای سوسیالیسم بین‌الملل به‌رهبریِ دیوان‌سالاری شوروی‌ست، […]

گاه‌شمار کیانسه – مهدی گرایلو

گاه‌شمار کیانسه مهدی گرایلو از نوشته: … درست است که در این انقلاب‌ها برابری ارزش و زمان (سنجش ارزش با زمان) برای دقایقی از کار می‌افتد، اما خودِ زمان همچنان […]

همیشه صدور ـ مهدی گرایلو

همیشه صدور مهدی گرایلو از متن: … با این وصف، شنیدن چنان پاسخی از کسی که چنین ساختِ عقیدتیِ پایدار و نستوهی دارد، شنونده را غافلگیر می‌کند؛ با برون‌یابی روی […]

بازمانده – مهدی گرایلو

بازمانده مهدی گرایلو شبِ شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، برنامه‌ی جهان‌آرا1 پس از چرخشِ گفتگو به گفتار انتخابات، گرهِ سختی خورد ومیان میهمان برنامه، منوچهر متکی، و میزبانِ او یک ناهمرسانی یا […]

گروهِ جهانیِ ب – مهدی گرایلو

گروهِ جهانیِ ب مهدی گرایلو پاره‌هایی از متن: … پنداره‌ی «گروه ب» و همانندانَش از فرآورده‌های نمادین کارکردِ اسطوره‌ی خودبنیادی‌اَند که لیبرال‌ها را در همه‌ی سالیان زندگیِ مزدورانه‌شان به‌داعیه‌ی یاوه‌ی […]