پرش به محتوا

دسته: مقالات تحلیلی

باتوم بزرگ – اینگار سولتی

 باتوم بزرگ انواع خشونت. شکل‌گیری و شیوه‌های امپریالیسم آمریکا در امریکای لاتین در گذشته و حال ۱۶ تز Ingar Solty منتشر شده در روزنامه یونگه ولت ۱ وقتی از سیاست […]