پرش به محتوا

دسته: رسانه ها

andere

پکن جواب میدهد.

امپریالیسم آمریکاپکن جواب میدهد.پس از سفر پلوسی: چین مانورهایی را برای محاصره تایوان انجام میدهد. نوشته ماتیاس ایستوان کوهلرمنتشر شده در یونگه ولتترجمه مجله هفته و نیامده، رفت: نانسی پلوسی، […]

پلوسی برگرد به خونه!

پلوسی برگرد به خونه! بازی با آتش: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا علیرغم هشدارهای پکن از تایوان بازدید کرد نوشته ماتیاس ایستوان کوهلر منتشر شده در یونگه ولت ترجمه سیما صابری […]