All posts filed under: بابک پاکزاد

مجموعه مقالات و ترجمه های رفیق بابک پاکزاد در مجله هفته

        بدرود رفیق زحمتکشان چرا پرونده بیماری و مرگ عباس کیارستمی برای روزنامه نگاران اهمیت دارد؟ ژوئیه 23, 2016 بابک پاکزاد سرآخر، فریاد پردرد مهرجویی را (محتوی و ادبیاتش را) به جای آن که در قالب جنگ صنف […] یادداشتی کوتاه درباره سکولاریسم و مدرنیته – بابک پاکزاد ژوئن 18, 2016 به بیانی تمرکز سکولاریزم بر گسست معرفتی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی از دین است. اما تمرکز […] سرمایه داری، تولید و تکنولوژی – بابک پاکزاد ژوئن 4, 2016 بابک پاکزاد سرمایه داری به مثابه صورتبندی اجتماعی فرماسیون یا صورت بندی اجتماعی اقتصادی از […] به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر – کار خانگی و مساله استثمار  آوریل 29, 2016 به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر کار خانگی و مساله استثمار با نگاهی به آرای فلوبر، رزنیک، […] سرمایه انسانی، سیاستگذاری آموزشی و خصوصی سازی آوریل 23, 2016 بابک پاکزاد سرمایه انسانی مجموعه ای است از دانشها، مهارتها، استعدادها و تحصیلات که در فرآیند […] سرمایه داری و مساله رهایی و رفاه انسان آوریل 17, 2016 بابک پاکزاد آدام اسمیت و …