All posts filed under: انتخابی

روزمزدیم اما حقوق‌مان را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم

روزمزدیم اما حقوق‌مان را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم/ چرا افزایش مزد را از ما دریغ کرده‌اند؟روزمزدیم اما حقوق‌مان را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم/ چرا افزایش مزد را از ما دریغ کرده‌اند؟کارگران روزمزد پتروشیمی چوار از عدم دریافت مطالبات مزدی انتقاد کردند. جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم دریافت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند. این کارگران می‌گویند: دستمزد برج ۲ برای هیچ یک از کارگران و دستمزد برج یک فقط برای عده‌ای به صورت علی‌الحساب واریز شده است. دستمزدی که برای برج یک واریز شده، به اندازه مزد سال قبل است و ما نگرانیم که چرا افزایش ۳۹ درصدی مزد ۱۴۰۰ از ما دریغ شده است. این کارگران پیمانکاری که تعداد آن‌ها حدود ۳۰۰ نفر است، نسبت به تاخیر همیشگی در پرداخت دستمزدها انتقاد دارند و می‌گویند: کارگر روزمزد باید به محض تمام شدن کار، مزد خود را دریافت کند؛ ما پانزده روز از هر ماه را سر کار هستیم اما دستمزد را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنیم. یکی از این کارگران با بیان اینکه هرچه دوندگی کردیم؛ …