اوضاع ارتش اوکراین بشدت خراب است!

نیروهای اوکراینی نواحی اطراف «لیسیچانسک» را از دست دادند فرماندار اوکراینی منطقه «دونباس» گفت که نیروهای روسی توان آتش بالایی دارند و توانسته اند مناطق اطراف تنها شهر تحت کنترل […]

لیتوانی می تواند نقطه شروع جنگ سوم جهانی شود.

لیتوانی کالینینگراد را مسدود کردویلنیوس حمل و نقل ریلی باری را به مناطق روسی محدود می کندنوشته اینا سمبدنریونگه ولتترجمه حمید علویمجله هفته روسیه لیتوانی را به بکاربردن محدودیت‌های «خصمانه […]