همکاری افسران سابق اطلاعاتی آمریکا با امارات برای عملیات غیر قانونی

به گزارش بخش آلمانی روسیه امروز، بر اساس اسناد دادگاهی که روز گذشته دردسترس عموم قرار گرفت، سه افسر اطلاعاتی آمریکا که از سوی امارات برای انجام عملیات‌های پیچیده استخدام شده بودند، اعتراف کردند که دست به […]