فساد در لبنان با حمایت فرانسه

فساد در لبنان با حمایت فرانسه لبنان: تحقیقات علیه رئیس بانک مرکزی در بحبوحه بحران مالی و اجتماعی ادامه دارد. نوشته کارین لوکفلدیونگه ولتترجمه حمید علوی برای مجله هفته مردم […]

چین جایگزین اروپا میشود!

چین جایگزین اروپا میشود! منبع رسانه های روسیه ترجمه مجله هفته روسیه با یک تغییر تاریخی در مهمترین شریک تجاری خود روبرو است.  ۲۰۰ میلیارد دلار گردش تجاری بین روسیه […]

زندان های پنهان

زندان های پنهانپناهجویان را مجبور به بازگشت به یونان بوسیله کشتی های ایتالیایی کرده‌اند. نوشته اینا سمبدنریونگه ولتترجمه سیما صابری برای مجله هفته برای رئیس منتخب سازمان اتحادیه اروپا برای […]

کیفرخواست علیه براندازان

راستگرایان در حال فرارونزوئلا: حکم بازداشت خولیو بورخس، رهبر مخالفان به دلیل دست داشتن در کودتا نویسنده: فولکر هرمزدورفیونگه ولتترجمه میرفخرایی برای مجله هفته دفتر دادستانی عمومی ونزوئلا روز دوشنبه […]

یک نئوکلونیالیست، وقیح!

یک نئوکلونیالیست، وقیح! فرمانده ارتش آمریکا: چین و روسیه «بازیگران شرور» در آمریکای لاتین هستندژنرال ساوتکام بر اهمیت استراتژیک منطقه غنی از منابع برای «امنیت ملی» در ایالات متحده تاکید […]