جنگ اقتصادی را متوقف کنید!

سیاست دولت آلمان در مورد روسیه نوشته سارا واگنکنشتمنتشر شده در یونگه ولتترجمه مجله هفته سیاست دولت آلمان فاجعه است. دولت ائتلافی تا کنون نگرانی های حیاتی میلیون ها نفر […]

روسیه را ویران و چین را نابود کنید

اهداف جنگ ارزشی غرب و هدف قرار دادن صلح و مذاکرهنوشته سویم داغدالنبرگرفته از زمان ما (عصر ما) ارگان حزب کمونیست آلمانترجمه مجله هفته این روز ها کتاب «جنگ مغتنم؟» […]

بن سلمان تسلیحات میخواهد، بروی چشم!

منتشر شده در یونگه ولتترجمه میرفخراییمجله هفته دولت آلمان برای اولین بار صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را تایید کرد برلین. دولت «ائتلافی آلمان» مجوز تحویل تجهیزات و مهمات هواپیماهای […]