درستایش انقلاب ها

نوشته Serge HALIMI دويست سال پس از ١٧٨٩، کالبد انقلاب فرانسه همچنان گرم است. هرچند فرانسواميتران به هنگام بزرگداشت دويست سالگي آن از مارگارت تاچر و ژورف موبوتو خواسته بود […]

انتخاب لنین

اسلاوي ژيژک – نخستين چيزي كه نظر خواننده‌ي امروزي را به خود جلب مي‌كند اين است كه متون 1917 لنين هنوز تا چه اندازه كاملا خواندني‌اند: نيازي به يادداشت‌هاي تشريحي […]

جهانی کردن، واپسین مرحله‌ی امپریالیسم؟

احمد سیف اقتصاد جهان به كجا می‌رود؟ جهانی‌كردن به‌واقع به چه معناست؟ و در این «اقتصاد جهانی‌كرده» وضعیت جوامع پیرامونی كه به غلط «جهان سوم» خوانده می شوند چه می‌شود؟ […]