سلاح نقد در تکوین جهان نو

سلاح  نقد در تکوين جهان نو مقدمه : محوري ترين و اساسي ترين وظيفه هر فرد و يا گروه انقلابي در مبارزه با استثمار و بهره کشي و محو طبقات […]

تأمل کوتاه آلتوسر و دید ساختارگرایى

مسعود یزدى اگر نکته اى بین لویى آلتوسر و مارکسیست هاى غربى و غیرمارکسیست ها مشترک باشد، آن گفتار درباره «کلیت» در TOTALITY است. برداشت آلتوسر از «کلیت» تا حدودى […]

فقرا در جست و جوی امنیت غذایی

روزنامه سرمايه – نوشته: ف.مگداف  – ترجمه: ف.م.هاشمی: بحران غذا جهان را در سال 2008 فرا گرفته است. این بحران، ادامه بحران دیرپای کشاورزی و مواد غذایی است که تاکنون […]

بی طرفی سندیکاها (1)

بی طرفی سندیکاها (1) در شمارۀ قبلی «پرولتاری» ما قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزبمان را در مورد سندیکاها چاپ کردیم.(2) «ناخ وک»*(3) در گزارش این قطعنامه برای خوانندگانش اضافه می کند […]

جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران

جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران در شماره 13 نشریه نارودنایا دوما(1)، قطعنامه فوق العاده طویلی درباره تشکیلات توده ای کارگران و کنگره های کارگری منتشر شده است؛ این قطعنامه طرحی […]