نقد مختصر کتاب: کارل مارکس که بود؟

شرح زندگی خصوصی کارل مارکس، نوشته عبدالعلی مقیل واروژ استپانیان 3 ماه پیش که بر حسب خوش شناسی‌! آن هم پس از چند ماه حقوق‌های عقب افتاده‌ام را دریافت نمودم، جرئت […]

سگ جنگی واشنگتن

Washingtons Pitbull یونگه ولت27.03.2010 مومیا جمال برگردان: رضا نافعی اسرائیل سگ جنگی واشنگتن حتی پس از سفر نتانیاهو به واشنگتن نیز اسرائیل سیاست خارجی آمریکا را تعیین نمی کند . […]