پوتین فقط «بلوف» میزند؟

پوتین فقط «بلوف» میزند؟ غرب این واقعیت را که روسیه هنوز از تسلیحات هسته ای در جنگ نیابتی در اوکراین استفاده نکرده است به عنوان نقطه ضعف این کشور می […]

اتحاد آذربایجان و اسرائیل علیه ایران

اتحاد آذربایجان و اسرائیل علیه ایرانآذربایجان و اسرائیل: همکاری نظامی گسترده طولانی مدت گمانه زنی در مورد استفاده از پایگاه ها. توسط کنوت ملنتینیونگه ولتترجمه مجله هفته سلطنت موروثی استبدادی […]