حمام خون در جنین

حمام خون در جنین ۹ فلسطینی در حمله اسرائیل کشته شدند. دولت راست افراطی خشونت را در کرانه باختری اشغالی تشدید می کند نوشته یورگ تیجنیونگه ولتترجمه مجله هفته به […]

فساد در بلغارستان در خدمت اوکراین و غرب.

فساد در بلغارستان در خدمت اوکراین و غرب. نوشته راینهارد لاوترباخیونگه ولتترجمه میرفخرایی برای مجله هفته وضعیت مطبوعات و آزادی پیام در این کشور بالکان خوب نیست: طبق گزارش یورواستات، […]

نشست سلاک در آرژانتین برای «وحدت در تنوع»

نشست سلاک در آرژانتین برای «وحدت در تنوع» همدستی رئیس جمهور شیلی با راستگرایان هوادار آمریکامحکومیت سرکوب معترضان در پرونمایندگان تمام ۳۳ کشور عضو برای اولین بار در یک نشست […]

جت های جنگنده برای اوکراین

فرانسه و ایالات متحده آمریکا ارسال جت های جنگنده به اوکراین را رد نمی کنند فرانسه و ایالات متحده اساساً تحویل هواپیماهای جنگنده به اوکراین را رد نمی کنند. پاریس […]

توهم پایان جنگ سرد

توهم پایان جنگ سرد نوشته هری مگداف و پل سوئیزی برگردان فرشید واحدیان دانش و امید، شماره ۱۵، دی ۱۴۰۱ یادداشت سردبیری: بروز جنگ سردی جدید در زمان ما طبعاً […]