جنگ ترکیبی علیه ایران

جنگ ترکیبی: غرب از رسانه های اجتماعی برای برانگیختن ناآرامی در ایران استفاده می کند گستردگی پوشش غرب از ناآرامی ها در ایران در هفته های اخیر بسیار بیشتر از […]

روز تاریخی در گذرگاه مرزی

ونزوئلا و کلمبیا حمل و نقل بار بین دو کشور را از سر گرفتندنویسنده: فردریک اشناترریونگه ولتترجمه حمید علویمجله هفته حال و هوای این روز حال و هوای جشن را […]

دور اول را لولا برد اما!

انتخابات ریاست جمهوری در برزیل: نامزد جناح چپ پیروز دور اول اما فاصله کمتر از پیش‌بینی ها بود. نویسنده: فولکر هرمزدورف ترجمه مینا صابری در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در […]