آخرین نامه

آخرین نامه بوخارین به استالین این احتمالا واپسین نامه ای ست که برایت مینویسم در حالی که در زندان به سر میبرم. از تو تقاضا دارم بگذاری این نامه را […]

درباره کودتا در هندوراس

فیدل کاسترو فرمان کودتا قابل مذاکره نیست آنها یا باید استعفا دهند یا در غیر این صورت دولت مردمی که توسط مردم و برای مردم تشکیل می شود به وجود […]

از انتخاب تا شورش

مجید افسر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در شرایطی به پایان رسید که موجی از نا آرامی ها و شورش های پراکنده را در تهران موجب گردید. نظام […]

ایران تحت سلطه پول

Ramine MOTAMED-NEJADنويسنده اقتصاد دان و استاد در مرکز اقتصادي دانشگاه سوربون سرمايه داري انحصارها