ریابکوف،: تمام اخبار جعلی است!

ریابکوف،: تمام اخبار جعلی است! معاون وزیر خارجه روسیه گفتگو با آمریکا در مورد اوکراین را رد کرد. ترجمه مجله هفته. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه […]

اتحاد گسترده در لیما

اتحاد گسترده در لیما پرو: کنگره درباره انتخابات زودهنگام بحث می کند. تظاهرکنندگان خواستار قانون اساسی جدید هستند اثر فولکر هرمزدورفیونگه ولتترجمه مجله هفته پارلمان پرو روز سه شنبه، درگیر […]

جنجال برای هیچ!

منابع رسانه های چینی و آمریکایی.ترجمه مجله هفته در حالی که مقامات آمریکایی و رسانه‌های غربی درباره بالون جاسوسی چینی بر فراز قلمرو ایالات متحده تبلیغات می‌کنند، تحلیلگران چینی بخش‌های […]