استاد پروپاگاندا

نویسنده: Ryan Mattersمترجم: م. نوریبرگرفته از : وب‌سایت Antikrieg تارنمای ده مهر ادوارد ال برنیز(۱)، آمریکایی و مشاور شرکت‌ها و مؤسسات، هنوز هم به‌عنوان پدر «روابط عمومی» شناخته می‌شود. برنیز […]