اکنون تا آخرین تایوانی!

سفر پلوسی شروع یک بازی قدرت جدید ایالات متحده است – این بار در برابر چین اکنون تا آخرین تایوانی!کلاوس واگنرمنتشر شده در زمان ما (عصر ما) ارگان حزب کمونیست […]

یک مشت راهزن بین المللی

سیاست مصادره اموال دیگرانسرقت ذخایر طلا و هواپیما: چگونه غرب با اموال دولتی ونزوئلا برخورد می کندنویسنده: فولکر هرمزدورفمنتشر شده در یونگه ولتترجمه مجله هفته از دیدگاه ونزوئلا، آمریکا و […]

فشار بر ایران شدیدتر میشود.

افزایش فشار بر ایران: اتهامات مربوط به معامله تسلیحاتی با مسکو و تلاش برای حمله به بولتون غرب با یک کارزار رسانه ای گسترده در حال افزایش فشار بر ایران […]

اتحاد مجدد همچنان تنها هدف است.

جمهوری خلق در تهاجم اتحاد مجدد همچنان تنها هدف استمانورهای اطراف تایوان به پایان رسید. پکن بر اصل چین واحد تاکید می کند نویسنده: فردریک اشناتررمنتشر شده در یونگه ولتترجمه […]