مواضع ریئس‌جمهور کوبا درباره جنگ غزه.

دیاز-کانل در مورد فلسطین: تاریخ بی تفاوت ها را نمی بخشد و ما به آنها تعلق نخواهیم داشت.

گرانما ارگان حزب کمونیست کوبا

ترجمه مجله هفته


ما همچنین در درد رنج قربانیان غیرنظامی اسرائیلی در درگیری شریک هستیم، اما خشم گزینشی خاصی را که سعی می کند با تصویر کردن طرف اسرائیلی به عنوان قربانی و نادیده گرفتن ۷۵ سال حملات ، اشغال، کشتار و محرومیت ، سنگینی نسل کشی امروز فلسطینی ها را نادیده بگیرد ، نمی پذیریم.

شصت و سه سال پیش، فیدل کاسترو روز، رهبر تاریخی انقلاب کوبا، در یک سخنرانی تاریخی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: “از سپیده دم بشریت، جنگ ها اساسا به یک دلیل بوجود امده اند:
تمایل برخی برای سرقت ثروت دیگران. اگر فلسفه سرقت ناپدید شود، فلسفه جنگ نیز از بین رفته است! اگر مستعمرات ناپدید شوند، اگر استثمار کشورها توسط انحصارات از بین برود، بشریت به مرحله واقعی پیشرفت رسیده است!» پایان نقل قول.

این تفکر جامع و عمیق دلیل وحشتی را که مردم فلسطین امروز تجربه می کنند و در یک باریکه ساحلی کوچک در کره زمین توسط رژیم آپارتاید جدید به دام افتاده اند، خلاصه می کند.

این فلسفه سرقت است که امروز باعث یک فاجعه انسانی نسبت Dantesque است.
اما این فقط یک باریکه نیست که توسط موشک های اسرائیلی مورد اصابت قرار گرفته است. این مردم فلسطین هستند که هدف بمب گذاری ها هستند. بیش از ۳۰۰۰ کودک و ۱۷۰۰ زن در هفته های اخیر کشته شده اند (در موقع انتشار متن)، در حالی که هزاران نفر در زیر آوار به دام افتاده اند و منتظر امدادگران برای نجات یا دفن آنها هستند.
بیش از ۴۰ درصد خانه های نوار غزه تخریب شده و بیمارستان ها به سردخانه تبدیل شده اند.
کوبا بمباران مردم غزه و تخریب خانه ها، بیمارستان ها و زیرساخت های غیرنظامی آنها را به شدیدترین نحو ممکن محکوم می کند.
ما مخالف کشتار مردم بیگناه در شرایط جنگ شدید فعلی هستیم که بدون تمایز گذاری قومیتی، منشا، ملیت یا اعتقادات مذهبی شرورانه است.
ما همچنین در درد رنج قربانیان غیرنظامی اسرائیلی در این درگیری شریک هستیم، اما ما یک خشم انتخابی خاص را نمی پذیریم که تلاش می کند سنگینی نسل کشی امروز علیه فلسطینی ها را با به تصویر کشیدن طرف اسرائیلی به عنوان یک قربانی و نادیده گرفتن ۷۵ سال حملات، اشغال، حملات و محرومیت نادیده بگیرد.
هیچ چیز نمی تواند آنچه را که ارتش شما علیه غزه انجام می دهد توجیه کند. هیچ چیز نمی تواند نقض فاحش قوانین بین المللی بشردوستانه را که انها مرتکب می شوند توجیه کند.
اسرائیل تک تک قطعنامه های سازمان ملل متحد و تک تک تعهدات خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر تحت کنوانسیون چهارم ژنو نقض می کند و اطمینان کامل دارد که با فلج بودن شورای امنیت در این زمینه می تواند به فرار از مسئولیت های خود ادامه دهد.
حتی در شرایط فعلی، شورای امنیت نتوانسته است از اسرائیل برای متوقف کردن کشتار جاری خواسته‌ای را طرح کند.
در این نهاد، ایالات متحده هر پیشنهادی را وتو کرد که حتی تنها خواستار توقف بشردوستانه خصومت ها به منظور اجازه ورود کمک ها به غزه و اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان بود.
کسانی که امروز با توقف خشونت در غزه به عنوان موضوعی با بالاترین اولویت مخالف هستند، باید مسئولیت عواقب جدی ناشی از آن را بپذیرند.
نگرش دولت آمریکا که در گذشته به عنوان همدست صهیونیسم عمل کرده است با این حال، تعجب آور نیست که این کشور بربریت خود را با جلوگیری مکرر از اقدام شورای امنیت در مورد فلسطین و تضعیف صلح و ثبات در خاورمیانه با اعمال تهاجمی حق وتو نشان داده است.
یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای این مناقشه ناگزیر مستلزم اعمال موثر حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و ایجاد دولت مستقل خود در مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن است. هیچ راه موثر دیگری برای متوقف کردن این مارپیچ خشونت یک بار و برای همه، برای نجات زندگی و پیدا کردن یک مسیر مناسب برای صلح وجود ندارد.
آیا جامعه بین المللی اجازه خواهد داد که این وضعیت غیرقابل دفاع ادامه یابد یا گروگان یک تمرین خودسرانه مانند حق وتو باقی خواهد ماند که مانع از اقدام آن به منظور متوقف کردن جرم می شود؟
گروهی از کشورها از جمله کوبا پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادند که در نهایت به تصویب رسید. این سازمان خواستار آتش بس فوری، ایجاد فوری مکانیسم حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی، رد آوارگی اجباری غیرنظامیان و استقرار کمک های بشردوستانه اضطراری است.
هر لحظه بی عملی و تعلل به قیمت جان بی گناهان بیشتری تمام خواهد شد. باید فورا اقدام شود. ما به هر روش ممکن در تلاش های مشروع بین المللی با هدف پایان دادن به این بربریت ادامه خواهیم داد.
تاریخ بی تفاوتان را نخواهد بخشید. و ما در میان آنها نخواهیم بود. وقت آن است که به فلسفه سرقت پایان دهیم تا فلسفه جنگ به دلیل فقدان انگیزه بمیرد.

منبع: از کانال یوتیوب ریاست جمهوری کوبا

Be the first to comment

پاسخی بگذارید