خاورمیانه و کرانۀ غربی رود اردن چه زمانی به حالت انفجاری می‌رسد؟ – مینین – ا. م. شیری

خاورمیانه و کرانۀ غربی رود اردن چه زمانی به حالت انفجاری می‌رسد؟

دمیتری مینین (DMITRY MININ): نقشه‌های طراحیشده توسط «صهیونیست‌های مذهبی»، به شدت به این امر کمک می‌کند

ا. م. شیری: جنگ‌ها ادامۀ سیاست‌اند. زمانی که زبان سیاست بند می‌آید، سلاح‌ها زبان می‌گشایند. در متن رخدادهای وحشتناک در نوار غزه، جهان به رویدادهای بخش دیگر فلسطین که دو سوم کل جمعیت آن در آنجا زندگی می‌کند، تا اندازۀ قابل ملاحظه‌ای کمتر توجه دارد (کرانۀ باختری رود اردن ۴ و نیم میلیون نفر و اورشلیم شرقی، نیم میلیون نفر). در همین حال، اوضاع در آنجا هر لحظه ممکن است به یک انتفاضه (قیام) جدید منفجر شود. و اگر اسرائیل با وجود همۀ اعتراضات تاکنون توانسته با کمک آمریکا نوار غزه را منزوی کند و از مداخلۀ مستقیم سایر کشورها و نیروها در اوضاع جلوگیری کند، کار بومی‌سازی درگیری حاد در کرانۀ باختری رود اردن، برایش بسیار دشوارتر……..


دریافت متن کامل از اینجا