جنگ نیابتی اوکراین و نسل کشی غزه نفاق غربی و ورشکستگی اخلاقی را به طور مهلکی افشا می کندبنیاد فرهنگ استراتژیک

نظم قدیم تحت سلطه غرب، علیرغم درد و رنج بسیار زیاد، باید از بین برود.


رهبران و نهادهای غربی با دست داشتن در نسل کشی مردم فلسطین خود را به بدنامی بی سابقه ای کشانده اند. این رسوایی با جنگ نیابتی ناتو در اوکراین تشدید شده است.

نه تنها همدستی غرب در جنایات جنگی آشکار شده است، بلکه استانداردهای دوگانه و ریاکاری تکان دهنده رهبران غربی نیز بر همه جهان آشکار شده است. این افراد دروغگو، روان پریش و جنایتکار هستند.
آنچه شاهد آن هستیم چیزی عمیقا تاریخی است: فروپاشی بنیادین تصاویر غربی از اقتدار دموکراتیک و اخلاقی ادعایی.

در سراسر جهان، اعتراضات عمومی گسترده ای علیه کشتار فجیع غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری توسط نیروهای دولتی اسرائیل در حال شکل گیری است. شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی، از جمله واشنگتن دی سی، لندن، برلین و پاریس، شاهد راهپیمایی میلیون ها شهروند در اعتراض نه تنها علیه جنایات دولتی اسرائیل، بلکه به همان اندازه مهم، همدستی فاسد دولت های خود در تسهیل تخریب نسل کشی مردم فلسطین هستند.

این خشم مردمی حتی توسط کارکنان عادی، دیپلمات ها و سایر کارکنان در دولت ها و پارلمان ها نیز ابراز می شود. اعتراضات کارگران مانع از ارسال تسلیحات غربی به اسرائیل از طریق بنادر شده است. روزنامه نگاران در رسانه های غربی نیز از جانبداری سازمان های خود انتقاد می کنند و به درستی شکایت می کنند که پوشش خبری مغرضانه به نسل کشی کمک و تشویق می کند.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر رهبران غربی به دلیل دست داشتن در نسل کشی در اماکن عمومی مورد انتقاد قرار می گیرند. در میان معترضان، سازمان‌ها و افراد یهودی هستند که از هولوکاست نازی جان سالم به در برده‌اند.
واکنش ارتجاعی نهادهای غربی که ادعا می کنند اعتراضات نامشروع است، بر خشم عمومی افزوده می شود مقامات سعی کرده اند – و ناکام مانده اند – راهپیمایی ها را بر اساس ادعای مذموم مبنی بر اینکه معترضان همدردان تروریست و ضدیهودی هستند، ممنوع کنند. چنین افترایی به میلیون ها شهروند عادی که برای محکوم کردن نسل کشی بسیج شده اند، فقط باعث تحریک بیشتر نفرت علیه دولت ها و رسانه های غربی می شود.

در غزه، کشتار جمعی وحشیانه و شنیع غیرنظامیان – عمدتاً زنان و کودکان – بیش از چهار هفته است که بدون توقف ادامه دارد. رویداد محرک در ۷ اکتبر که در آن گروه شبه نظامی فلسطینی حماس صدها اسرائیلی را کشت، کاملا نامتناسب با نسل کشی است که به دنبال آن رخ داده است. گزارش شده است که بیش از ۴۰ هزار غیرنظامی فلسطینی کشته یا معلول شده اند. کل جمعیت ۲.۳ میلیون نفری در قلمروی تحت محاصره مجازات دسته جمعی وحشتناک شده اند. کشتار کودکان توسط بمباران اسرائیل با استفاده از سلاح های ایالات متحده و ناتو به ویژه وحشتناک است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو و گروه هفت همگی از فراخوان برای پایان دادن به کشتار خودداری کرده اند. در عوض، آنها بر “وقفه های بشردوستانه” اصرار کرده اند که رژیم اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو اخیراً به آنها موافقت کرده است – بدون شک تحت فشار رهبران غربی که از شورش در افکار عمومی خود می ترسند. اما چنین “وقفه های” حقیرانه ای تنها به توهین به مردم غزه می افزاید.

تمام جهان، از جمله روسیه و چین و اکثریت بزرگ سازمان ملل متحد، خواستار پایان فوری به کشتار جمعی بی گناهان هستند. هیچ “وقفه” بی معنایی برای تسلیح مجدد و چرخه های بعدی کشتار. در سراسر جهان، یک فراخوان مجدد و قاطع برای عدالت تاریخی برای مردم فلسطین که به مدت دهه ها تحت اشغال و تجاوز هولناک رژیم صهیونیستی که توسط دولت های غربی حمایت می شود، رنج برده اند، طنین انداز می شود.

سلاح های آمریکایی – پرداخت شده توسط مالیات دهندگان آمریکایی و به طور غیرمستقیم توسط بقیه جهان به دلیل دلار آمریکای برخوردار – برای نابودی غیرنظامیان در غزه استفاده می شود. و دولت ایالات متحده قصد دارد با ۱۴ میلیارد دلار کمک اضافی، عرضه ماشین های کشتار را افزایش دهد. کاخ سفید بایدن و پنتاگون به صراحت می گویند که هیچ خط قرمزی وجود ندارد که استفاده از آتش امریکایی توسط اسرائیل را محدود کند. تا کنون حدود ۲۵۰۰۰ تن مواد منفجره بر روی غزه انداخته شده است که معادل قدرت دو بمب اتمی است که ایالات متحده در آگوست ۱۹۴۵ هیروشیما را بمباران کرد.

در منطقه، یک نیروی دریایی عظیم از کشتی های جنگی ایالات متحده و سایر کشورهای ناتو مستقر شده است، از جمله ناو هواپیمابر با نیروی هسته ای. با توجه به موضع رسمی دولت های ایالات متحده و ناتو برای حمایت از اسرائیل – تحت ادعای بی اساس “حق دفاع از خود” – اجتناب ناپذیر است که قدرت های غربی به طور کامل نسل کشی را حمایت کنند. این سیاست هولناک برای شهروندان غربی و کل جهان آشکار است.

ریاکاری و دوگانگی رهبران غربی، دولت هایشان و رسانه هایشان به عنوان جنایتکاران جنگ محکوم است. تنها چند ماه پیش، همان دلقک های غربی روسیه را به دلیل ادعایی جنایات جنگی در اوکراین محکوم کردند. بایدن، فون در لاین، شولتس، مکرون و سوناک و سایر سیاستمداران غربی موعظه های مقدسی در مورد ادعایی جنایات روسیه علیه اوکراین داشتند – اگرچه این جنگ در واقع توسط ناتو آغاز شد که یک رژیم نازی را در کی یف مسلح و حمایت کرد.

اکنون که روسیه رژیم کی یف را که از سوی ناتو حمایت می شد، به طور گسترده ای شکست داده است، جنگ در رسانه های غربی و توسط دولت های غربی به ندرت ذکر می شود.
جالب است که هیچ نگرانی واقعی در میان رهبران سیاسی و دولتی غربی در مورد جنایات جنگی واقعی و گسترده در فلسطین وجود ندارد.

بایدن و همدستان غربی او در حالی که تروریسم دولتی اسرائیل را مسلح و حمایت می کنند، از “اندوه برای کشته شدگان بی گناه” سخن می گویند.

وحشیگری هایی که در غزه و کرانه باختری در حال وقوع است، تکان دهنده است. حتی نفرت انگیزتر، گناه صریح کشورهای غربی در تسهیل نسل کشی است.

آنچه جنایات را در واقعیت آشکار می کند، ماهیت شیطانی مطلق قدرت دولتی غربی است. جنایات رژیم اسرائیل تجلی امپریالیسم غربی است؛ ماهیت واقعی و زشت و فاسد قدرت غربی. دهه ها، بلکه قرن ها، ایالات متحده و شرکای اروپایی خود نمایشی را اجرا کرده اند که وانمود می کردند الگوهای دموکراسی هستند – در حالی که همزمان بقیه سیاره را استثمار و غارت می کردند.

اکنون همه فریب ها و فساد آنها آشکار شده است. اینها رژیم های جنایتکار هستند، که تاریخ امپریالیستی و امپریالیسم جنگ طلب آنها بیش از حد اغلب توسط کنترل غالب رسانه ها و ادعاهای خود ساخته مبهم شده است. اکنون به وضوح مشخص شده است که “غرب جمعی” (اقلیت نخبه جهانی) واقعاً برای چه چیزی می ایستد: مرگ و نابودی.

سوال بزرگ این است که خشم و نفرت عمومی گسترده تا کجا و به کجا خواهد رسید. یک شورش تاریخی در جریان است. چه چیزی بعد می آید؟ آیا می توان آن را به طور سازنده بسیج کرد تا دیکتاتوری های پوسیده بورژوازی سرمایه داری را که دولت های غربی را تحت پوشش دموکراسی اداره کرده اند، سرنگون کند؟

یک چیز مشخص است. سیستم های نخبگان غربی فراتر از آنچه قبل تعمیر و بازسازی باشد آسیب دیده است. مصلوب کردن ملت فلسطین جعبه پاندورا را باز کرده است. فساد غربی – فساد عمیق، سیستماتیک، تاریخی – اکنون آشکار است و نمی تواند توسط نخبگانی که سعی می کنند آن را پنهان کنند، دوباره به داخل فرو رود.

جنایات نسل کشی قدرت های غربی این بار نمی توان پنهان یا رد کرد. دوگانگی زبان و ورشکستگی وجود انسانی را مجروح می کند.

اما در نهایت، شاید امیدی برای یک دنیای بهتر، عادلانه تر و منصفانه تر وجود داشته باشد. اما ابتدا باید نظم قدیمی تحت سلطه غرب ناپدید شود، صرف نظر از درد و رنج بی پایانی که با آن همراه است.

دیدگاه های نویسندگان فردی لزوماً دیدگاه های بنیاد فرهنگ استراتژیک را منعکس نمی کند.