وارثان باب عالی‌*: خاطرات آیندۀ امپراتوری – باریسوف – ا. م. شیری

 

یوری باریسوف (YURI BORISOV)

ا. م. شیری

غرب با به آشوب کشیدن خاورمیانه به تقویت نفوذ ترکیه در منطقه کمک می‌کند

ذینفع اصلی و بالقوۀ روند آشوب‌زدگی خاورمیانۀ بزرگ و سرزمین‌های مجاور آن با الهام از غرب، اگر چه متناقض به نظر می‌رسد، اما امپراتوری عثمانی است که به طرز غیرقابل برگشتی در فراموشی غرق شده است. زیرا، همۀ این حوادث در داخل مرزهای مناطق تحت سیطرۀ قبلی آن روی می‌دهند.

نیویورک تایمز با نقل سخنان یک مقام ارشد نظامی اسرائیل مبنی بر اظهار تأسف از اینکه «افکار عمومی جهان به شدت با اسرائیل مخالف است»، می‌نویسد: «اسرائیل کنترل نوار غزه را به دست خواهد گرفت، اما زمان کافی برای ریشه‌کن کردن تمام نیروهای حماس نخواهد داشت». همانطور که این نشریه اشاره می‌کند، از بین بردن این سازمان تندرو، ممکن است ماه‌ها طول بکشد. به این ترتیب، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران به تدریج محقق می‌شوند و نشان می‌دهند که یک عملیات نظامی با اهداف….