آمریکا قصد دارد خاورمیانه را از طریق پاکسازی قومی تغییر دهد – پراخواتیلوف – ا. م. شیری

ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV)

ا. م. شیری

«خاورمیانه جدید» – حکمرانی هرج و مرج عمومی و جنگ‌های قومی مذهبی

روزنامۀ نیویورک تایمز مقاله‌ای تحت عنوان مرموز «چگونه ۵ کشور می‌تواند به ۱۴ کشور تبدیل شود»، منتشر کرد. این را نه به عنوان یک مسئلۀ ریاضی، بلکه بمثابه قالب‌بندی مجدد خاورمیانه باید در نظر گرفت.

این حتی مقاله هم نیست، بلکه نقشۀ خاورمیانه است که نشان می‌دهد چگونه پنج کشور منطقه به چهارده کشور تقسیم می‌شود. قطعه قطعه کردن منطقۀ «زنده» از نظر سیاسی به درستی به عنوان یک پیش‌بینی تلقی می‌شود.

«رقابت‌های فرقه‌ای و قومی در سوریه، می‌تواند آن را حداقل به سه بخش تقسیم کند:

۱ــ اقلیت علوی، که دهه‌هاست سوریه را  کنترل می‌کند، بر گذرگاه ساحلی تسلط دارند.

۲ــ کردستان سوریه می‌تواند جدا شود و در نهایت به کردستان عراق ملحق شود.

۳ــ سنی‌های مرکز جدا می‌شود و سپس ممکن است در اتحاد با استان‌های سنی عراق سنی‌ستان تشکیل دهند».

لیبی در نتیجۀ….