نیکول پاشینیان سه شرط برای صلح با آذربایجان را اعلام کرد

ترجمه مجله هفته

مذاکرات برای یک توافق صلح بین ارمنستان و آذربایجان همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه، نخست وزیر نیکول پاشینیان در نطقی در پارلمان ایروان اعلام کرد که برای رسیدن به راه حلی برای این درگیری باید سه اصل اساسی را حفظ کرد.

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، سه شرطی را که برای حل صلح آمیز درگیری با آذربایجان ضروری است، اعلام کرد. وی در نطق خود در پارلمان ایروان در روز دوشنبه، تاکید کرد که رعایت این اصول که قبلاً توسط دو کشور هماهنگ شده بود، راه را برای توافق صلح باز خواهد کرد.

طبق بند اول، دو کشور باید اصل تمامیت ارضی یکدیگر را به طور متقابل محترم بدانند. در این راستا باید به رسمیت شناخته شود که مساحت حاکمیت ارمنستان ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع و مساحت جمهوری آذربایجان ۸۶۸۰۰ کیلومتر مربع است. علاوه بر این، اعلامیه آلما آتا سال ۱۹۹۱ باید به عنوان مبنای سیاسی برای تعیین مرزها و تعیین مرزهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، تسهیل تمام ارتباطات منطقه ای مطابق با احترام متقابل به حاکمیت، قلمرو و هنجارهای حقوقی کشورها ضروری است.

پاشینیان همچنین تاکید کرد که داده های ارائه شده توسط وی در مورد مساحت کشورها، به ویژه دقت آنها، اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد. ایده اصلی این است که از اطلاعاتی استفاده شود که هیچ یک از طرفین نتواند بر آن تأثیر بگذارد. در این مورد، این شامل نقشه های مربوط به دوران اتحاد جماهیر شوروی است که بر اساس آنها منطقه مورد مناقشه قره باغ متعلق به جمهوری آذربایجان است. در طول مذاکرات بعدی، دو طرف مرز را دقیق تر تعیین و تعیین خواهند کرد.

در اواخر ماه مه ۲۰۲۳، پاشینیان اعلام کرد که ارمنستان تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از جمله قره باغ را به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، تاکید کرد که باکو و ایروان می توانند ظرف چند ماه آینده یک توافق صلح امضا کنند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، علی اف “اقدامات محلی برای مبارزه با تروریسم” را در منطقه قره باغ آغاز کرد. اندکی پس از آن اعلام شد که جمهوری غیرقابل شناسایی قره باغ منحل خواهد شد. چندین مقام این کشور سابق توسط سرویس های امنیتی آذربایجان بازداشت شدند.