نشست احزاب کمونیست در ازمیر

“ما می توانیم به گفتگو با یکدیگر ادامه دهیم”

نشست احزاب کمونیست در ازمیر: دیدگاه های مختلف، اما تمایل به همکاری.
گفتگو با پاتریک کوبله
مصاحبه: نیکو پاپ
یونگه ولت

ترجمه مجله هفته


آخر هفته گذشته در ازمیر، بیست و سومین نشست بین‌المللی احزاب کمونیستی و کارگری برگزار شد. آیا دولت ترکیه از این کنفرانس جلوگیری نکرد؟

همه چیز به خوبی پیش رفت. دو حزب – حزب اسرائیل و حزب سودان – نتوانستند نماینده بفرستند، اما این به دلیل درگیری‌های نظامی در آن کشورها بود. در آخرین شب، در یک رویداد عمومی حزب کمونیست ترکیه در ازمیر شرکت کردیم. در آنجا، دولت قدرت خود را نشان داد، اما رفقا آن را به خوبی کنترل کردند. این بار حدود ۱۴۰ نماینده از ۶۸ حزب از بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند. دو حزب جدید پذیرفته شدند: حزب کمونیست کنیا و یک حزب از کویت.

افزایش تنش در غزه مطمئناً موضوع بحث بود.

نشان داده شد که در یک مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد: در همبستگی با مردم فلسطین. در این مورد، یک بیانیه که مورد حمایت همه احزاب بود، تصویب شد. در مقابل، در مورد مسائل پیچیده روسیه و اوکراین و چین، بحث‌های جنجالی ادامه دارد. اما با وجود اختلافات عمیق نظری، می‌توانیم همچنان با یکدیگر صحبت کنیم. با این حال، این بار بیانیه پایانی مشترکی وجود نداشت که در سال ۲۰۲۲ عمدتاً به واسطه رفقای کوبایی حاصل شده بود.

در سال ۲۰۲۲ در مورد جنگ اوکراین دو قطعنامه متفاوت با ارزیابی‌های بسیار متفاوت وجود داشت. آیا هیچ نزدیک‌تر شدنی به این موضوع حاصل نشده است؟

خیر. قطعنامه‌های مربوطه مانند سال گذشته برای امضای نمایندگان ارائه شد. در سال ۲۰۲۲ مشخص شد که نیمی از احزاب از یک قطعنامه و نیمی دیگر از قطعنامه دیگر حمایت می‌کنند. من فکر می‌کنم در این سال با برخی جابجایی‌ها، این وضعیت مشابه خواهد بود، اما هنوز تجزیه و تحلیل دقیقی از آن ندارم. به دلایل خوبی، در مورد این موضوع در صحن کنفرانس بحثی صورت نگرفت. اما در گروه‌های کوچک بحث‌های تند و تیز صورت گرفت. توافقی وجود دارد که ناتو متجاوز اصلی است.

تفاوت‌های فعلی چگونه هستند؟

اولین دیدگاه این است که روسیه یک کشور سرمایه‌داری و امپریالیستی است و این جنگ یک درگیری امپریالیستی داخلی است. دیدگاه دوم که توسط حزب کمونیست آلمان (DKP) نیز نمایندگی می‌شود، این واقعیت را انکار نمی‌کند که روسیه یک کشور سرمایه‌داری است، اما بر این فرض استوار است که این جنگ نتیجه اقدامات امپریالیسم غالب کشورهای ناتو است که دولت روسیه به دلیل اینکه اساساً هیچ راه دیگری وجود نداشت، به طور نظامی به آن واکنش نشان داد. علاوه بر این، ما بر این باوریم که این جنگ اکنون از نظر ماهیت یک جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه است که همچنین چین را هدف قرار می‌دهد.

اینها مواضعی هستند که احتمالاً منجر به مفهوم‌سازی‌های متفاوتی در بلندمدت می‌شود. از یک دیدگاه، حداقل به طور ضمنی، از یک دولت بورژوایی درگیر جنگ حمایت می‌شود، در حالی که طرف دیگر دقیقاً این را رد می‌کند. آیا نقطه‌ای در حال ترسیم شدن است که در آن مشخص شود که دیگر هیچ مبنای بحث مشترکی وجود ندارد؟

برای من نشانه‌ای از این نقطه وجود ندارد. همه طرف‌ها تلاش می‌کنند تا مشترکات را برجسته کنند. به عنوان مثال، همه احزاب علیه ارسال تسلیحات به اوکراین هستند و علیه آن مبارزه میکنند. من خوشبین هستم که ما می‌توانیم تفاوت‌ها را در مبارزه مشترک برطرف کنیم.

آیا احزابی از کشورهای درگیر جنگ در آنجا حضور داشتند؟

بله. از روسیه حزب کمونیست روسیه (KPRF) و حزب کارگر کمونیست، از اوکراین حزب کمونیست اوکراین و اتحادیه کمونیست‌های اوکراین، که هر دو غیرقانونی فعالیت می‌کنند. سه مورد اول دیدگاهی را نمایندگی می‌کنند که توسط DKP نیز نمایندگی می‌شود. اتحادیه کمونیست‌ها بر این باور است که این یک درگیری امپریالیستی داخلی است، یعنی یک مبارزه طبقه بورژوای روسیه علیه امپریالیسم ناتو.

آیا این نشست در ازمیر عمدتاً یک نشست احزاب کوچک و نسبتاً بی‌نفوذ بود؟

خیر. حزب کمونیست چین با یک هیئت نسبتاً بزرگ در آنجا حضور داشت و همچنین بیشتر از قبل درگیر بود، همانطور که من دیدم. رفقای کوبایی هم آنجا بودند. پرتغالی‌ها و یونانی‌ها نیز. نمایندگان هندی دو حزب میلیونی را نمایندگی می‌کردند. می‌توان این لیست را ادامه داد. به طور کلی، این برداشت حاصل می‌شود: جنبش کمونیستی جهانی اگرچه در بسیاری از مناطق هنوز در حالت دفاعی قرار دارد، اما بسیار زنده است.

2 Comments

 1. اما پیام بزرگ‌تر به چپ نماهای صهیونیست و فاشیست ایرانی در طوفان الاقصی را باید به این شکل خلاصه نمود :
  به مدت چندین ماه متوالی به شکل بسیار هوشیارانه و هوشمندانه همه هشدارها تا روز ششم اکتبر به شما داده شد و پس از آنکه به شکل علنی و قاطعانه و بسیار سنجیده از دفتر انقلاب جهانی پاکسازی شدید و مرگ رسمی ایدیولوژیک و تشکیلاتی شما به شما اعلام گردید در فردای همان روز طوفانی آغاز گردید که طومار شما فاشیستهای میهنی و بین المللی را درهم پیچید و دقیقا میخ را به لولای تابوت شما در اوکراین و فلسطین و جهان کوبانید .
  شما آخرین کیسه شنی بودید که باید به اعماق جهنم پرتاب میشدید تا بالن مقاومت و پیروزی جهانی در برابر فاشیسم و صهیونیسم بین الملل به اوج پرشکوه خود دراید .
  حالا میفهمید که چه کسی با شما در حال مدارا و گفتگوی دوستانه و پندگویانه بود و این مرد دیگر دوست شما نیست و هرچه آتش دشمنی او با شما شدت گیرد خاکستر شما و صهیونیسم و فاشیسم بین الملل افزون خواهد شد .
  بالاخره فهمیدید که ثقل زمین کجاست و در کجای جهان ایستاده اید .
  بسیار خوشبخت و خوشوقتم که مانند خود اربابان صهیونیست و فاشیست المانی خود بسیار دیر فهمیدید و حقیقتا شوکه و گیج شدید .
  ازین پس ابتکار عمل در دستان پرتوان انقلاب است و شما از سرگیجه ابدی خود لذت ببرید .

  تا مرد سخن نگفته باشد
  عیب و هنرش نهفته باشد ❤️

 2. هیچکس از جمله فلسطینی ها نیازی به حمایت و عدم حمایت ورشکستگان مارکسیست لنینیست ندارد بلکه این آنانند که نیازمند اثبات این حقیقت به وجدان خود و هواداران خود میباشند که آیا اساسا از روز نخست جایگاه و زادگاهی به جز صهیونیسم جهانی و دیکتاتوری‌های ساخته و پرداخته دست امپریالیسم داشته و یا دارند ؟
  انان باید پاسخگوی نقش درجه یک خود در شکل گیری حکومت‌های دیکتاتوری و روش‌های استبدادی انان باشند .
  روزی که کانون نویسندگان ایران به آذین ، ابتهاج ، کسرایی و چندین نفر دیگر از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی زمان پهلوی را به جرم توده ای بودن و داشتن افکاری متفاوت از کانون نویسندگان ایران به شکلی بسیار ناجوانمردانه و غیر شرافتمندانه اخراج نمود حکومت ایران هنوز انقلاب فرهنگی ننموده بود و پاکسازی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و دیگر نهادها از دگراندیشان را آغاز ننموده بود 😡😡😡😡😡😡😡
  اینکه چپ جهانی و دنباله روان بی ریشه و بی هویت ایرانی آن در چهل سال گذشته حیات خود با سکوت در برابر جنایات اسراییل چه ضربه مهلکی به ستون فقرات مقاومت جهانی در برابر ستم و نژادپرستی و بیدادگری زده اند و میزنند خود تنها نمونه ای ازین اغتشاش ایدیولوژیک و فرهنگی است که انان بنام مبارزه با امپریالیسم و به سود فاشیسم و صهیونیسم جهانی ایجاد نموده اند .
  انان با امپریالیسم خواندن روسیه خود را به راحتی در آغوش فاشیسم و صهیونیسم جهانی قرار داده و از آن لذت میبرند .
  بزرگ‌ترین دستاورد جنبش اخیر فلسطین برملا نمودن نقش پنهان صهیونیستی و فاشیستی چپ جهانی است . همان نقشی که دیگر پنهان نگاه داشتن آن امکان ناپذیر است و ویرانی این جنبش مشکوک و رسوا را بدست حامیان واقعی سوسیالیسم و عدالت اجتماعی به یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر بدل نموده است .
  چپ جهانی نیازمند تصفیه خود از وجود صهیونیسم و فاشیسم است وگرنه به همراه انان برای همیشه خواهد مرد و به جز ننگ هیچ چیز دیگر از خود به جای نخواهد گذاشت 🫵

Comments are closed.