دانش و امید شماره ۲۰ منتشر شد.دانش و امید شماره ۲۰ (آبان ۱۴۰۳) منتشر شد. در این شماره:
مقالات ویژه در دفاع از قیام مردم فلسطین؛ بررسی انفجار معدن طزره و حوادث کار؛ نقد کالایی‌سازی آموزش و پرورش؛ نقدی بر کتاب تورج اتابکی؛ ویکی پدیا و سازمان سیا؛ در افشای جرج اورول؛ بررسی مهم‌ترین مسائل روز جهان؛ بحثی پیرامون استقلال ملی؛ به‌یاد ادیب سلطانی؛ صفحات ویژه هنر و ادبیات شامل شعر، داستان، معرفی نمایش‌نامه، معرفی گوته؛ و در شناخت عمیق‌تر امپریالیسم و سرمایه.