سومین مجمع ابتکار کمربند و جاده، گامی دیگر به سوی جهان چندقطبی – ا. م. شیری

ویکتور پیروژنکو (VİKTOR PIROJENKO)

ا. م. شیری

جدیدترین مجمع ابتکار همکاری بین‌المللی یک کمربند و یک جادۀ چین سران دولت و مقامات ارشد بیش از ۱۴۰ کشور و بیش از ۳۰ سازمان بین‌المللی را گرد هم آورد.

مجمع یک کمربند و یک جاده تأئید کرد که مدل جدید روابط بین‌دولتی بر اصول «شفافیت»، «منافع متقابل»، «مشاورۀ متقابل» و «منافع مشترک» مبتنی است. موضع اصولی همۀ شرکت‌کنندگان مجمع این است که توسعۀ سایر کشورها نباید به عنوان یک تهدید تلقی شود و وابستگی متقابل اقتصادی یک خطر نیست، بلکه یک فرصت است برای توسعه.

در این مجمع تجربیات ۱۰ ساله در اجرای پروژه‌های یک کمربند و یک جاده جمع‌بندی شد و برنامۀ تعامل بیشتر در چارچوب این ابتکار با تأکید بر همکاری‌های علمی و فنی، دیجیتالی‌سازی اقتصاد، توسعۀ سبز و پروژه‌های بشردوستانه ترسیم شد.