جنایات جنگی اسرائیل درطول ۷۵ سال علیه ملت فلسطین – حسین بهادری

حسین بهادری


امروزسرزمین فلسطین ازسه بخش مجزا – رژیم اشغالگراسرائیل بامساحت ۲۰۷۷۰ کیلومترمربع، کرانه باختری رود اردن با۵۶۵۰ کیلومتر مربع و نوارغزه با۴۷۰ کیلومترمربع- تشکیل شده كه ازغرب به دریای مدیترانه ، ازشمال به لبنان ،ازشرق به سوریه و رود اردن از جنوب وجنوب غربی به دریای سرخ و شبه جزیره سینامتصل است. فلسطین از نظر موقعیت سوق الجیشی منطقه ائی مهم و حساس وسرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل می باشد.
نخستین یورش به منطقه از سال ۱۰۹۵ شروع شد كه حدود دو قرن ادامه یافت. اروپائیان به علل مختلف درآن زمان تحت پوشش مذهبی سیاست های استعماری خود را بنام جنگ های صلیبی پیش می بردند، و یكی از انگیزه های ظاهری آنان به دست آوردن شهر بیت المقدس به مثابه زیارتگاه مسیحیان ولی درحقیقت دلیل اصلی آنان اشغال فلسطین و آماده کردن شرایط برای تصرف و تسلط برافریقا بود، دست به حمله به این سرزمین زدند. متجاوزان اروپائی تحت نام صلیبیون پس از تهاجم به منطقه و کشتار مردم بومی، بیت المقدس را به محاصره خود درآوردند. پس ازسقوط شهر بیت المقدس لشکریان مهاجم وارد شهر شده، ضمن قتل عام مردم دست به غارت و چپاول اموال مردم زدند و حدود یک قرن برفلسطین ظالمانه حکم راندند. تا اینکه در اواخرقرن دوازدهم میلادی صلاح الدین ایوبی باتصرف بیت المقدس در جنگ های سخت به سلطه اروپائیان در فلسطین پایان داد . سرانجام سلطان محمدفاتح باتصرف قسطنطنیه پایتخت روم شرقی، پایه گذار حکومت ۵۰۰ ساله عثمانی در این منطقه گردید.