دومنیکو لوسوردو: “ایده صهیونیستی”دومنیکو لوسوردو: “ایده صهیونیستی” به عنوان یک ایده “استعماری”: هرتزل و رودز

آندریاس وهر
ترجمه میرفخرایی

در کتاب “زبان امپراتوری: راهنمایی تاریخی-فلسفی” که در سال ۲۰۱۱ به آلمانی منتشر شد، دومنیکو لوسوردو در فصل “ضد صهیونیسم” به بررسی ریشه‌های ایدئولوژیک صهیونیسم پرداخت. او با استناد به آثار و نوشته‌های تئودور هرتسل، بنیانگذار صهیونیسم، نشان داد که این ایدئولوژی عمیقاً در اندیشه استعماری و نژادپرستانه غرب در قرن نوزدهم ریشه دارد. بنابراین، دولت اسرائیل که بر اساس دکترین صهیونیسم بنا شده و تا به امروز به آن پایبند است، طبق گفته لوسوردو، یک “ایده استعماری” است. تاسیس یک دولت سفیدپوست بر روی زمین اشغال شده، در حالی که جمعیت بومی همزمان ریشه‌کن یا آواره می‌شوند، شبیه به دولت‌های استعمارگر از بین رفته در آفریقای جنوبی، رودزیا (زیمبابوه کنونی) و الجزایر است. (آندریاس وهر)

یک شعار واضح صهیونیسم را مشخص می‌کند: “سرزمینی بدون مردم را به مردمی بدون سرزمین بدهید!” (۱). ما با ایدئولوژی کلاسیک سنت استعماری روبرو هستیم که همیشه سرزمین‌های فتح شده یا مورد نظر را به عنوان “املاک بی‌صاحب” یعنی متعلق به هیچ کس، در نظر گرفته است و همیشه تمایل داشته است که جمعیت بومی را به اندازه ناچیز کاهش دهد؛ با ایدئولوژی که به ویژه پیشروی گسترش و سلطه طلبانه استعمارگران آمریکایی را همراهی کرده است. وقتی در نورداو می‌خوانیم که صهیونیسم می‌خواهد “سرزمینی را که امروز یک بیابان است” به یک “باغ سرسبز” تبدیل کند (۲)، نمی‌توانیم از فکر کردن به نویسندگانی مانند لاک و توکویل غافل شویم که قلمرو را که توسط سرخپوستان ساکن بود، به عنوان یک بیابان یا یک “گهواره خالی” توصیف کردند (۳).
در تبلیغ خود برای صهیونیسم، هرتسل خود را به این صورت به دفاتر قدرت‌های بزرگ غربی معرفی می‌کند: «بیشتر یهودیان دیگر شرقی نیستند»؛ «بنابراین، ما به عنوان حاملان فرهنگ غرب، می‌خواهیم پاکیزگی، نظم و آداب و رسوم روشنفکرانه غرب را به این گوشه آلوده و متروک شرق، به این گوشه «بیمار» بیاوریم». اگر یهودیان در فلسطین ساکن شوند، می‌توانند «گوشه بیماری شرق را پاکسازی کنند»، «فرهنگ و نظم» را به آنجا بیاورند و حتی «حفاظت از مسیحیان در شرق» را تضمین کنند. به طور خلاصه: «تنها عنصر فرهنگی که می‌تواند فلسطین را آباد کند، یهودیان هستند».

تمجید از استعمار بلافاصله در پدرخوانده صهیونیسم قابل توجه است: «دولت‌هایی که به آینده خود فکر می‌کنند» سیاست استعماری را دنبال می‌کنند، بدون اینکه هرگز آن را از دست بدهند. و در این زمینه، بازگشت آرزو شده یهودیان به فلسطین قرار می‌گیرد: «ایده صهیونیستی که یک ایده استعماری است»، می‌تواند در کشورهایی که با موفقیت برای فتح قلمروهای فرادریایی تلاش کرده‌اند، بهتر درک شود. با خطاب به انگلیسی‌ها، هرتزل توضیح می‌دهد که او به ویژه به حمایت آنها امیدوار است: «سیاستمداران بزرگ کشور شما اولین کسانی بودند که ضرورت گسترش استعماری را تشخیص دادند. به همین دلیل است که پرچم بریتانیا بر روی همه دریاها می‌وزد».

هرتسل نیز می‌خواهد در این مسیر قدم بگذارد: «برای اروپا ما آنجا یک قطعه از دیوار علیه آسیا را تشکیل خواهیم داد، ما خدمات سربازان فرهنگی را علیه بربریت انجام خواهیم داد». این بدان معناست که استعمار یهودی فلسطین، سلطه جهان غرب را تقویت خواهد کرد، به ویژه از این جهت که راه را برای رسیدن به هند و چین امن‌تر می‌کند. بنابراین، حتی «راه کوتاه‌ترین»، «جاده اصلی مردمان فرهنگی» به آسیا را باز خواهد کرد؛ در این معنا، «دولت یهودی یک نیاز جهانی است».

با اتکا به این دلایل، این دولت یک وظیفه مهم بر عهده خواهد داشت، به ویژه از آنجایی که یک ملت را در خود جای می‌دهد «که تاریخ آن در کتاب مقدس نوشته شده است» (۱۱). «کارهای خدا توسط فرانسوی‌ها» باید با «کارهای خدا توسط یهودیان» دنبال شود (۱۲). این یک انگیزه الهی انتزاعی نیست: «یهودیان یک ملت بزرگ خواهند شد». عبارت فرانسوی که به فرانسه پس از ترمیدوری اشاره دارد، قابل تأمل است: «ما باید به دلیل تجارت جهانی آینده خود که در دریا قرار دارد باشیم و باید برای کشاورزی مکانیکی خود در مقیاس بزرگ، مساحت وسیعی در اختیار داشته باشیم» (۱۳). مطمئناً یهودیان در فلسطین به قهرمانان «یک کلونی بزرگ» تبدیل خواهند شد؛ آنها می توانند از مثال انگلیسی ها الهام بگیرند، «قوی ترین و جسورانه ترین کارآفرینان استعماری در میان ملت ها» (۱۴).

ما با یک طرح استعماری نسبتاً جاه طلبانه روبرو هستیم. بنابراین جای تعجب نیست که وقتی دفتر خاطرات هرتسل را ورق می زنیم، با آلبوم خانوادگی استعمار و امپریالیسم بین قرن نوزدهم و بیستم روبرو شویم. رهبر جنبش صهیونیستی به دنبال تماس و توافق با رودز (پیشگام امپریالیسم انگلیسی، که می خواهد او را برای چیز«استعماری» که در فلسطین باید محقق شود به چنگ بیاورد (۱۵)؛ همچنین با کرمر، که برای آرنت تجسم کارمند اداری استعماری بریتانیا است که «به سرنوشت مردمان بومی (…) بی علاقه بود» و «یک شکل حکومت جدید»، یک «شکل حکومت غیرانسانی تر از دیکتاتوری خودسرانه» را توسعه داد (۱۶)؛ علاوه بر این، هرتسل با کیپلینگ تماس می گیرد، بدون اینکه از جورج چمبرلین و ویلهلم دوم چشم پوشی کند. دومی به نظر می رسد جادویی غیرقابل مقاومتی داشته باشد: «او واقعاً چشمان امپراتوری دارد (…) او به من خندید و با چشمان ارباب خود به من برق زد»، او «امپراتور صلح» است (۱۷).

یک جنبه مهم دیگر که در مورد هرتسل قابل توجه است. او استعمار فلسطین و صهیونیسم را همچنین به عنوان یک پادزهر علیه جنبش انقلابی که در متروپل سرمایه داری در حال افزایش است، توصیه می کند: لازم است “یک پرولتاریای وحشتناک” را به قلمرو ای منتقل کرد که “پس از انسان ها فریاد می زند که باید آن را آباد کنند”. با رهایی از “مازاد پرولتاریا و ناامیدان”، متروپل سرمایه داری می تواند همزمان فرهنگ را به جهان استعماری صادر کند: با این افزایش فرهنگ و نظم، اما تضعیف احزاب انقلابی نیز دست در دست هم می دهد. باید به ویژه بر این نکته تأکید کرد که ما در همه جا با انقلابیون در جنگ هستیم و عملاً جوانان دانشجو و کارگران یهودی را از سوسیالیسم و نیهیلیسم منحرف می کنیم، زیرا ما در برابر آنها یک ایده آل ملی خالص را گسترش می دهیم (۱۸).

در روسیه، «سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها به صهیونیسم گرویدند» و از میهن‌پرستی انقلابی قبلی خود کناره گرفتند (۱۹). هرتسل در اینجا انگیزه‌ای را مطرح می‌کند که در پایان قرن نوزدهم بسیار رایج بود و بیان کلاسیک آن را در رودز می‌توان یافت: «اگر نمی‌خواهید جنگ داخلی داشته باشید، باید امپریالیست شوید» (۲۰). برای هر دو شخصیتی که در اینجا با یکدیگر مقایسه می‌شوند، گسترش استعماری ضدعفونی کننده ای علیه نفوذ سوسیالیستی است، حمله به مردم استعماری، وجه دیگر صلحی است که در داخل متروپل سرمایه داری امیدوارند به آن دست یابند.

بنابراین، آیا آرنت در سال ۱۹۴۲ درست می‌گوید که هرتسل را به‌طور منفی با لازار، شخصیت برجسته دیگری از فرهنگ یهودی، مقایسه می‌کند؟ برخلاف هرتسل، لازار سعی نمی‌کند رهایی یهودیان را از طریق چند امتیاز استعماری که باید از قدرت‌های بزرگ آن زمان گرفته شود، ترویج کند. بلکه، مبارزه یهودیان و سایر مردم سرکوب‌شده، مبارزه علیه یهودستیزی و نژادپرستی استعماری را در یک طرح انقلابی جامع، ضد استعماری و ضد امپریالیستی قرار می‌دهد. از اینجاست که مقایسه بین رنج‌هایی که به یهودیان و آنهایی که به سیاهان در مستعمرات آفریقایی آلمان یا سایر کشورها، اعراب در گسترش استعماری ایتالیا یا ایرلندی‌هایی که قرن‌ها توسط انگلیس سرکوب شده‌اند، وارد شده است. از اینجاست که تلاش برای متحد کردن مردمی که به دلایل مختلف و به روش‌های مختلف از غرب و قدرت حاکم در سطح بین‌المللی طرد شده‌اند، سرچشمه می‌گیرد.


توضیح: در سال ۲۰۱۱، دومنیکو لوسوردو، فیلسوف ایتالیایی، کتابی به نام “زبان امپراتوری: راهنمایی تاریخی-فلسفی” منتشر کرد. در فصلی از این کتاب با عنوان “ضد صهیونیسم”، لوسوردو به بررسی ریشه‌های ایدئولوژیک صهیونیسم پرداخت. او استدلال کرد که صهیونیسم عمیقاً در اندیشه استعماری و نژادپرستانه غرب در قرن نوزدهم ریشه دارد.

لسوردو با استناد به آثار و نوشته‌های تئودور هرتسل، بنیانگذار صهیونیسم، نشان داد که هرتسل بارها و بارها سرزمین فلسطین را به عنوان یک “سرزمین بدون مردم” توصیف کرده است. این دیدگاه، طبق لوسوردو، بازتابی از ایدئولوژی استعماری است که سرزمین‌های غیر اروپایی را به عنوان “املاک بی‌صاحب” در نظر می‌گیرد که می‌توان آنها را به مستعمرات اروپایی تبدیل کرد.

لسوردو همچنین نشان داد که صهیونیست‌ها معتقد بودند که مردم بومی فلسطین، فلسطینی‌ها، “کمتر از انسان” هستند. این دیدگاه، طبق لوسوردو، بازتابی از ایدئولوژی نژادپرستانه است که برخی از گروه‌های انسانی را به عنوان “غیر برتر” در نظر می‌گیرد.

لسوردو استدلال کرد که صهیونیسم با تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، این ایدئولوژی‌های استعماری و نژادپرستانه را به واقعیت تبدیل کرد. اسرائیل یک دولت سفیدپوست است که بر روی زمین اشغال شده توسط فلسطینی‌ها تأسیس شده است. دولت اسرائیل همچنین مسئول آواره کردن و کشتن صدها هزار فلسطینی بوده است.

لسوردو نتیجه گرفت که صهیونیسم یک ایدئولوژی خطرناک و مضر است که بر اساس تبعیض و نژادپرستی است. او استدلال کرد که صهیونیسم باید به عنوان یک ایدئولوژی استعماری و نژادپرستانه محکوم شود.

پانویس‌ها:

(۱) اسرائیل زانگویل، نقل قول شده در شوپس، ۱۹۸۳ صهیونیسم، متون مربوط به توسعه آن، ویرایش دوم، فوریه گوترش، ص ۳۲.
(۲) ماکس نوردائو، ۱۹۱۳، صهیونیسم، نسخه کامل بازنویسی شده و تا به امروز ادامه یافته، به کوشش انجمن صهیونیستی وین، چاپخانه هلیوس، وین، ص ۱۶.
(۳) مراجعه کنید به دومنیکو لوسوردو، 2010، آزادی به عنوان امتیاز. یک تاریخ ضد لیبرالیسم، ص 293-95.
(۴) تئودور هرتسل، صهیونیسم، در نامه‌ها و دفتر خاطرات، به کوشش آ. بین و دیگران، جلد ۲، پروپیلن، برلین/فرانکفورت؛ ص ۱۵۶، ۳۳۷، ۶۷۸.
(۵) تئودور هرتسل، 1984-85، جلد ۳، به. آ. O.، S. ۳۳۲, ۶۱۷, ۵۹۱.
(۶) تئودور هرتسل، 1920، متون صهیونیستی، به کوشش I. Kellner، Jüdischer Verlag، برلین-شارلوتنبرگ، جلد 1، ص 156؛ Bd. 2, S. 101-102.

(۷) تئودور هرتسل، 1920، به. آ. O. Bd. 1, S. 68.
درود بر شما
(۸) تئودور هرتزل، 1984-85، همان، جلد 2، ص 469-70، 592.
(۹) تئودور هرتزل، 1984-85، همان، جلد 2، ص 727، 332-33؛ همچنین مقایسه کنید با تئودور هرتزل، 1920، همان، جلد 2، ص 101.
(۱۰) تئودور هرتزل، 1920، همان، جلد 1، ص 44.
(۱۱) تئودور هرتزل، 1920، همان، جلد 1، ص 140.
(۱۲) تئودور هرتزل، 1933، آلتنولاند، لویت، وین، چاپ دهم، ص 117.
(۱۳) تئودور هرتزل، 1984-85، همان، جلد 2، ص 324، 156.
(۱۴) تئودور هرتزل، 1933، همان، ص 18، 241-42.

(۱۵) تئودور هرتزل، 1984-85، همان، جلد 3، ص 327.

(۱۶) هانا آرنت، 1986، عناصر و سرچشمه‌های حکومت توتال، متن ترجمه و ویرایش شده توسط نویسنده، پیپر، مونیخ/زوریخ، ص 307-308، 341-43.
(۱۷) تئودور هرتزل، 1984-85، a. آ. اُ، ج 2، ص 664، 678، 676.

(۱۸) تئودور هرتزل، 1984-85، a. آ. ای ج 2 ص 657 713 .

(۱۹) تئودور هرتزل، 1984-85، a. آ. اُ، ج 2، ص 605.

(۲۰) به نقل از لنین، 1955، Works Dietz، برلین ج 22، ص 261.