موانع غیرقابل عبور در مقابل طرح اسرائیل برای «پاکسازی قومی» غزه – ا. م. شیری

هنگامی که پیروزی در میدان نبرد ممکن است به شکست تاریخی تبدیل شود

دمیتری مینین (DMITRY MININ)

ا. م. شیری

از همان روز اول عملیات تلافی‌جویانۀ «شمشیرهای آهنین» ارتش اسرائیل علیه جنبش حماس در غزه، رهبری نظامی- سیاسی اسرائیل به انتشار بیانیه‌هایی مبنی بر این منتشر کردکه این بار مشکل غزه باید به شکل «نهایی» و به گونه‌ایی حل شود که دیگر هرگز «مانند قبل نخواهد شد». همان دم، صدای نگرانی در جهان شنیده شد که آیا انتقام‌جویی علیه حماس به خاطر عملیات طوفان الاقصی، به اخراج کل جمعیت فلسطین از سرزمینشان منجر نخواهد شد؟ و آیا از همان ابتدا این هدف نبود؟