الگوی روز: توماس سانکارانوشته یورگ تیین
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته


نه تنها برای فرانسه، بلکه برای بسیاری دیگر، ژنرال شارل دوگل یک شخصیت برجسته بود. او نقش مهمی در پیروزی فرانسه در جنگ جهانی دوم ایفا کرد و تأثیر خود را بر مستعمرات سابق فرانسه تا به امروز حفظ کرد. جای تعجب نیست که یاد او در آنجا نیز زنده مانده است. به عنوان مثال، خیابان اصلی در واگادوگو، پایتخت بورکینافاسو، به نام او نامگذاری شده بود: بولوار شارل دوگل.

این خیابان برای دهه‌ها این نام را داشت، اما اکنون به نظر می‌رسد که این دوران واقعا سپری شده است. زیرا طبق گزارش سایت خبری Afrik.com، این خیابان در روز یکشنبه با مراسم باشکوهی تغییر نام داد. اکنون این خیابان به نام رهبر «فرانسه آزاد» نامگذاری نشده است، بلکه به نام قهرمان غیرقابل انکار این کشور ساحل: توماس سانکارا نامگذاری شده است. سانکارا در ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷ توسط فرانسه و هم پیمان سابقش بلیز کمپائوره سرنگون و ترور شد. او در عرض چند سال، بورکینافاسوی سابق را از سرکوب استعماری رها کرد. نام کشور بورکینافاسو، کشور راستگوها، نیز از او گرفته شده است.یاد سانکارا مدت‌ها فراموش نشده بود، اما سرکوب شده بود. این وضعیت با رئیس‌جمهور فعلی، ابراهیم ترائوره، به طور اساسی تغییر کرد. ترائوره دوباره در مسیر سانکارا قدم گذاشت و فرانسه را به چالش کشید. نه تنها با سخنان خود، بلکه با اقداماتش. او به عنوان مثال، ارتش سابق قدرت استعماری را از کشور اخراج کرد و با کشورهای همسایه مالی و نیجر یک پیمان دفاعی امضا کرد. دیگر به نیروهای گذشته هیچ جای پایی داده نمی‌شود.

1 Comment

Comments are closed.