حزب کمونیست فدراسیون روسیه به پایان  فوری خشونت در خاورمیانه فرامی‌خواند!

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به پایان  فوری خشونت در خاورمیانه فرامی‌خواند! [1] 

13 اکتبر 2023

برگردان: مسعود امیدی

جنگی که در 7 اکتبر 2023 بین اسرائیل و گروه رادیکال فلسطینی حماس آغاز شد، بسیار قابل پیش‌بینی بود و ریشه‌ی آن به تاریخ گذشته‌ و حاکمیت بریتانیا بر‌می‌گردد، زمانی که یهودیان به صورت گسترده در سرزمین فلسطین اسکان داده شدند. درگیری‌های دائمیِ در حال افزایش، راه‌حلی را رقم‌زدند که در نهایت در قطعنامه‌ی سازمان ملل متحد، مبنی بر ایجاد دو کشور مستقل در این قلمرو، به تصویب رسید.

با این حال اسرائیل که توسط امپریالیسم آمریکا و انگلیس حمایت می‌شود، برای دهه‌ها قطعنامه‌ی سازمان ملل مبنی بر به‌رسمیت شناختن حق فلسطین برای استقلال را رد می‌کند و در نتیجه مردم فلسطین را از حق ایجاد و ساختن آزادانه‌ی سرزمین خود محروم می‌کند.

بدیهی است که هیچ‌گاه این بهترین راه حل به اجرا گذاشته نشده است و همه‌ی ما شاهد پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری هستیم که اکنون منطقه با آن مواجه است.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه همه‌ی طرف‌های متخاصم را به آتش‌بس فوری، بازگشت به روند مذاکرات و پایبندی جدی به قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد فرامی‌خواند: «دو کشور – دو دولت» تنها راه‌حل این مناقشه است!

حزب کمونیست فدراسیون روسیه مخالف تمام مظاهر خشونت و هرگونه حمله به غیرنظامیان است. ما تشدید نظامی درگیری برانگیخته شده توسط نیروهای راست در اسرائیل را محکوم می‌کنیم که منجر به تلفات عظیم در بین شهروندان از هر دو طرف و خطر درگیری بزرگ منطقه‌ای شده‌است.

ما هم‌دردی خود را به خانواده‌های قربانیان غیرنظامی جنگ، اعم از عرب و یهودی، ابراز می‌کنیم و به پیروزی عدالت و عقل سلیم در سریع‌ترین حل‌و‌فصل مناقشه به خاطر نسل‌های جدید و صلح جهانی امیدواریم.

 

کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

 


[1] https://cprf.ru/2023/10/the-communist-party-of-the-russian-federation-calls-for-immediate-termination-of-violence-in-the-middle-east/