کوبا: درگیری نتیجه سیاست اسرائیل است!

اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری کوبا

جمهوری کوبا نگرانی شدید خود را از تشدید خشونت بین اسرائیل و فلسطین که نتیجه ۷۵ سال نقض دائمی حقوق مسلم مردم فلسطین و سیاست تهاجمی و توسعه طلبانه اسرائیل است، ابراز می کند.

کوبا خواستار یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مناقشه اسرائیل و فلسطین بر اساس ایجاد دو کشور است که به مردم فلسطین اجازه می دهد از حق تعیین سرنوشت خود و داشتن یک کشور مستقل و مستقل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت ان استفاده کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به ماموریت خود عمل کند و به معافیت از مجازات اسرائیل، قدرت اشغالگر، که ایالات متحده از لحاظ تاریخی با جلوگیری مکرر از اقدام این نهاد، تضعیف صلح، امنیت و ثبات در خاورمیانه، همدست ان بوده است، پایان دهد.

کوبا خواستار صلح و جستجوی راه حلی از طریق مذاکره است که از تشدید بیشتر درگیری هایی که تاکنون به قیمت جان ده ها هزار نفر تمام شده است، جلوگیری کند.