کوبا بر تعهد خود برای مهاجرت قانونی، منظم و ایمن تأکید می کند.ترجمه مجله هفته

وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه ای بار دیگر اراده این کشور را برای پیگیری مهاجرت قانونی، منظم و ایمن برجسته کرد و هرگونه شکل مهاجرت غیرقانونی که جان شهروندان کوبایی را به خطر می اندازد، را‌ محکوم کرد.

در ماه های اخیر، جریان مهاجرت غیرقانونی شهروندان کوبایی از طریق کریدور آمریکای مرکزی به ایالات متحده افزایش قابل توجهی داشته است، که به این ترتیب احتمال رخ دادن حوادث غم انگیز را افزایش می دهد، مانند حادثه اخیر رانندگی در خاک مکزیک که در آن چند تن از هموطنان ما، از جمله یک کودک، جان خود را از دست دادند.

کوبا بارها نسبت به خطرات مرتبط با قاچاق غیرقانونی مهاجران و قاچاق انسان، پدیده هایی که به شدت با مهاجرت غیرقانونی مرتبط هستند، هشدار داده است. این پدیده ها مهاجران را در معرض آسیب پذیری قرار می دهد و آنها را قربانی جرایم سازمان یافته، قاچاقچیان، اخاذی و سوء استفاده های مرتبط با این بلای طبیعی می کند. این اتفاق حتی برای مسافران کوبایی نیز می افتد، که اکثر آنها کشور را از طریق مسیرهای قانونی ترک می کنند.

کوبا همچنین مسئولیت دولت ایالات متحده را در مورد مهاجرت غیرقانونی و بی نظم کوبایی که به مرزهای آن می رسند یا سعی می کنند به آنها برسند، برجسته کرده است.

می دانیم که تحریم اقتصادی، که در سال های اخیر تقویت شده است، محدودیت های فوق العاده ای را برای اقتصاد کوبا و سطح زندگی جمعیت ایجاد می کند، و به این ترتیب جریان مهاجرتی بالقوه را تحریک می کند.

علاوه بر این، می دانیم که سیاست رسمی دولت ایالات متحده همچنان بر حمایت از مهاجران کوبایی که به طور غیرقانونی به مرزهای آن کشور میرسند یا به طور غیرقانونی وارد آن میشوند، ادامه می دهد و آنها را متعاقباً با قانون Ajuste Cubano، که به شهروندان کوبایی یک برخورد متمایز و منحصر به فرد در جهان می دهد، بهره مند می کند. مسیری آسان برای اخذ اقامت، صرف نظر از روش ها و وسایلی که استفاده می شود، حتی اگر به طور غیرقانونی وارد قلمرو آن شوند.

این رفتار نه تنها به کوبا، مهاجران کوبایی و خود ایالات متحده آسیب می رساند، بلکه پیامدهای برای کشورهای ترانزیت مختلف در منطقه نیز دارد بسیاری از این کشورها با مشکلاتی مهاجرت غیرقانونی مواجه هستند.
این یک موضوعی است که به طور رسمی و به طور مکرر با دولت ایالات متحده مطرح شده است.

دولت ما نگران رفاه و امنیت مهاجران خود است و کمک های کنسولی مناسب و تضمین های بازگشت داوطلبانه و ایمن را ارائه می دهد.

دولت کوبا به کار و همکاری با دولت های منطقه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، ناامن و بی نظم، جلوگیری از خروج خطرناک که جان انسان ها را به خطر می اندازد و مبارزه با اعمال خشونت مرتبط با این پدیده و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و قاچاق غیرقانونی مهاجران ادامه خواهد داد.

دولت کوبا بار دیگر از دولت ایالات متحده می خواهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیامدهای غم انگیز مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کند و تعهد خود را به مهاجرت قانونی، ایمن و منظم تأیید می کند.

هاوانا. ۳ اکتبر ۲۰۲۳ – وزارت امور خارجه کوبا