فراخوان جبهه خلق برای آزادی فلسطیناسرائیل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، اسیر احمد سعدات، و اسیران دیگر را از زندان “رامون” به زندان نفحه منتقل کرد و جبهه مسئولیت کامل زندگی آنها را بر عهده اسرائیل گذاشت.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین احمد سعدات را به عنوان دبیرکل انتخاب کرد

مرکز رسیدگی به امور اسیران و آزادگان اعلام کرد که رژیم اسرائیل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، احمد سعادات، و تعدادی از اسیران را از زندان “رامون” به زندان نفحه منتقل کرد.

بر اساس گزارش این مرکز، انتقال از بخش ۵ زندان “رامون” به بخش ۱۰ زندان “نفحه” انجام شد. مرکز رسیدگی به وجود “شرایط متشنجی که بخش های از اعضای زندانی جبهه خلق را در تمام زندان های اسرائیل شامل میشود” اشاره کرد.

از سوی دیگر، جبهه خلق برای آزادی فلسطین اداره زندان های اسرائیل را «مسئول کامل زندگی دبیرکل و دیگر اسیران” که رژیم اسرائیل به زندان نفحه منتقل کرده، است اعلام کرد.»

در بیانیه ای که صادر کرد، جبهه تأکید کرد که “این حمله‌ای که به رهبری جبهه صورت میگیرد، بخشی جدایی ناپذیر از حمله همه جانبه ای است که جنبش اسرا به آن دچار شده است”، و تأکید کرد که این حمله “متوقف نشده و پس از انتصاب ایتمار بن غفر به عنوان وزیر امنیت در دولت اشغالگر افزایش یافته است.”

بر اساس بیانیه، اسیران جبهه در تمام زندان های اسرائیل وضعیت آماده باش کامل اعلام کردند و تهدید کردند که “اقدامات مبارزه ای گسترده و مداوم را برای پاسخ به جنایت اداره زندان ها اتخاذ خواهند کرد.”

جبهه خلق برای آزادی فلسطین همچنین تأیید کرد که در صورت عدم توقف حمله گسترده اشغالگران به رهبری جبهه و کادرهای آن و همه اسیران، “برنامه مبارزه ای گسترده و جامعی وجود خواهد داشت.”

جبهه از “مردم فلسطین، نیروهای ملی و آزادیخواهان جهان” خواست تا برای حمایت از دبیرکل و زندانیان و “جنبش اسرا” اقدام کنند.

جبهه بیانیه خود را با اشاره به این نکته به پایان رساند که “دبیرکل، احمد سعدات، و رفقای ما در زندان ها، در ایستگاه های مبارزه مختلف، پیروزی های مداومی بر زندانبان صهیونیستی به دست آورده اند.”

لازم به ذکر است که واحدهای سرکوب اسرائیل صبح امروز یکشنبه، بخش ۵ زندان “رامون” را یورش بردند و همه ساکنان آن را به زندان نفحه منتقل کردند.

دفتر اطلاع رسانی اسیران در فلسطین اعلام کرد که اداره زندان “رامون” بخش های ۲، ۳، ۷ و ۸ را بسته است، در حالی که وضعیت متشنجی در زندان حاکم است.

این اقدام اسرائیل همزمان با سالگرد ترور رحبعام زئیفی، وزیر گردشگری سابق اسرائیل، ۲۱ سال پیش، که توسط مقاومت جبهه خلق برای آزادی فلسطین انجام شد، صورت می گیرد، اقدامی که در پاسخ به ترور دبیرکل سابق آن، ابو علی مصطفی، در ۲۷ آگوست ۲۰۰۱ بود.

پس از ترور ابوعلی مصطفی، احمد سعدات به عنوان دبیرکل جبهه انتخاب شد و در سال ۲۰۰۶ توسط اسرائیل دستگیر شد، به اتهاماتی از جمله “مسئولیت غیرمستقیم” در ترور زئیفی زندانی شد.

در سال ۲۰۰۸، دادگاه نظامی اسرائیل وی را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد. سعدات در طول اسارت خود، چندین اعتصاب غذا را پشت سر گذاشت و بارها در سلول انفرادی قرار گرفت.

1 Comment

  1. زنده و پاینده جنبش خلق فلسطین❤️

Comments are closed.