“پکن کمک های بشردوستانه به سوریه ارائه می دهد و نقش مهمی در کاهش رنج مردم دارد.”

“پکن کمک های بشردوستانه به سوریه ارائه می دهد و نقش مهمی در کاهش رنج مردم دارد.”

ترجمه مجله هفته

اسد: روابط سوریه با چین بر اساس مشارکت است.
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که چین امروز “نقش بسیار مهمی در جهان” ایفا می کند و اشاره کرد که این کشور ” در شورای امنیت از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاده است.”
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، تاکید کرد که چین “یک ابرقدرت است که امروز نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند” و اشاره کرد که “پکن، زمانی که از مشارکت صحبت می کند، در مورد یک اصل جدید صحبت می کند، نه در مورد هژمونی.”.

اسد تاکید کرد که کشورهای کوچکتر “به این مشارکت و این نقش چین نیاز دارند” و خاطرنشان کرد که چین “از طریق نقش خود در شورای امنیت و در تعدادی از مجامع بین المللی، علاوه بر مواضع سیاسی روشن حتی در مواردی که منافع چین به خطر افتاده در کنار سوریه ایستاد.”

اسد در مصاحبه ای با تلویزیون مرکزی چین اشاره کرد که “جنبه توسعه برای دمشق بسیار مهم است” زیرا سوریه اکنون “در معرض محاصره اقتصادی بد، بی رحمانه و خطرناکی توسط غرب با هدف گرسنگی دادن به مردم سوریه قرار دارد.”

رئیس جمهور سوریه همچنین خاطرنشان کرد که این “یکی از موضوعاتی است که او با مقامات چینی درباره آن گفتگو کرده و جنبه های مختلفی دارد” و اشاره کرد که “پکن کمک های بشردوستانه به سوریه ارائه می دهد و نقش مهمی در کاهش رنج مردم دارد.”

در همین زمینه، اسد اعلام کرد که جلسات در دمشق برگزار خواهد شد تا مکانیسم هایی با هدف تبدیل گفتگوها به پروژه های کاری وعملی ایجاد شود.

او همچنین اشاره کرد که “باید پروژه های مشترک و همکاری بین متخصصان چینی و سوری در پروژه های اقتصادی صنعتی وجود داشته باشد”.

به گفته وی، دلیل دوم این همکاری ها مفاهیم اجتماعی و ارزشی است که نقش کلیدی در فرایند توسعه دارند، زیرا توسعه فنی را نمی توان از موقعیت اجتماعی جدا کرد.