جان میرشایمر: ایالات متحده کاری برای جلوگیری از جنگ اوکراین انجام نداد.ترجمه مجله هفته

برنامه های واشنگتن برای تسلیم کردن روسیه با تحریم ها به نتیجه نرسید و مهمتر از همه، کاخ سفید کاری برای جلوگیری از درگیری انجام نداد. این تزها در موارد متعددی توسط همه کسانی که به تبلیغات غربی اعتقاد ندارند، حمایت می شود .
بخش های بیشتری در حال انتقاد از دیسکورس غربی در مورد درگیری جاری بین روسیه و اوکراین هستند. در تایید مطالب فوق، ما شاهد اظهارات استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و نظریه پرداز شناخته شده روابط بین الملل جان میرشایمر هستیم که در مصاحبه ای با کانال یوتیوب Judging Freedoma اظهار داشت که ایالات متحده کاری برای جلوگیری از درگیری اوکراین انجام نداد، آمریکا امیدوار بود که کی یف در میدان نبرد خوب عمل کند و فشار تحریم ها روسیه را “به زانو درآورد”، اما این یک “خطای بزرگ محاسباتی” از سوی واشنگتن بود.

این نظریه پرداز سیاسی اظهار داشت، “تعجب آور است که ما چقدر کم، یا هیچ کاری برای جلوگیری از جنگ انجام نداده ایم. بنابراین فکر می کنم انتظار داشتیم که روس ها حمله کنند. و فکر می کنم فکر کردیم می توانیم روس ها را شکست دهیم”.
“ابتدا فکر می کردیم که اوکراینی ها که ما آنها را آموزش داده و مسلح کرده ایم، خوب می جنگند. اما مهمترین چیز این است که تحریم های ما باید به سرعت روس ها را به زانو درآورد. این خطای بزرگ محاسبه ای بود که ما مرتکب شدیم. تحریم ها کار نمی کنند”.

به گفته میرشایمر، واشنگتن “عاشق تحریم ها” است، بنابراین زمانی که کشور در درگیری اوکراین مداخله کرد، نیمی از کشورهای جهان قبلاً تحت تحریم‌های آمریکایی قرار داشتند. با این حال، او توضیح می دهد که اگر تاریخ چنین اقداماتی را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که آنها معمولاً جواب نمی‌دهند، به ویژه با کشورهایی مانند روسیه یا کوبا که علیرغم تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی ۶۰ ساله تسلیم نشده اند.

علاوه بر این، این استاد دانشگاه ادعا کرد که نظم جهانی جدید به رهبری ایالات متحده “محكوم به فروپاشی” است زیرا آنها خود قوانینی را که خود وضع کرده اند رعایت نمی کنند.

“به نظر من ایالات متحده به دو دلیل محکوم به فروپاشی است. اول ظهور چین و احیای قدرت روسیه. دلیل دوم این است که ما به گونه ای رفتار می کنیم که کشورهای سراسر جهان را از خودمان بیگانه می کنیم. و اگر قصد دارید نظمی مبتنی بر قوانین ایجاد کنید و انتظار دارید سایر کشورها از این قوانین که اساساً شما نوشته اید پیروی کنند، پس خودتان نیز باید آنها را رعایت کنید”.