رفتار غیر انسانی و نژادپرستانه دولت ایتالیا با پناهجویانبه گزارش رسانه های ایتالیا دولت ائتلافی راست افراطی ایتالیا رفتار غیر انسانی گسترده ای را در سراسر کشور ترویج میکند، این رفتار با تفاوت های کم و بیش مشابه در دیگر کشورهای اروپایی بویژه آلمان نیز با پناهجویان شدت گرفته.
تا کی دولت ایتالیا، به تصویب قوانینی برای اخراج، بازگرداندن و رد پناهجویان به شکلی غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه خواهد داد؟

در پی شکست یادداشت تفاهم با تونس و ورود بیش از صد هزار پناهجو به لامپدوزا، رئیس جمهور ایتالیا، ملونی، (تحت فشار از حزب راستگرای لیگ!) تصمیم گرفته است که تمام پناهجویانی که وارد ایتالیا می شوند، در مراکز نظامی، به نام مراکز بازگرداندن (CPR)، زندانی شوند.

برای اجرای این تصمیم، دولت ملونی تصمیم گرفته است که در هر منطقه ای از کشور یک CPR بسازد تا هر کسی که به طور غیرقانونی وارد ایتالیا می شود، از جمله افراد زیر شانزده سال، اگر امکانات مناسبی برای پذیرش آنها وجود نداشته باشد، اما فقط برای ۹۰ روز، در آنجا زندانی شود.

اما در این مصوبه، افزایش ظرفیت پذیرش برای افراد زیر شانزده سال پیش بینی نشده است! علاوه بر این، طبق گفته وزیر پیانتودوسی، برای افرادی که خود را زیر سن قانونی معرفی می کنند، دیگر ادعای آنها پذیرفته نمی شود، بلکه باید با بررسی های پزشکی تأیید شود.

لازم به ذکر است که برای تعیین سن تقویمی یک فرد، به ویژه اگر زیر سن قانونی باشد، مجموعه ای از ارزیابی ها و نه یک آزمایش واحد، مانند اشعه ایکس مچ دست، ضروری است.
در حال حاضر در ایتالیا ده مرکز CPR توسط بخش خصوصی اداره می شود که شرایط بهداشتی وحشتناکی دارند، غذای نامرغوب، خدمات پزشکی ضعیف، سوء استفاده از داروهای روانپزشکی و چندین مورد خودکشی. این مراکز جدید CPR توسط مهندسی نظامی ساخته خواهد شد: اردوگاه های واقعی نظامی.

به این ترتیب، CPR، مراکز پذیرش اضطراری و مراکز پذیرش ویژه (CAS) به آثاری تبدیل می شوند که توسط ارتش محافظت می شوند و برای دفاع و امنیت ملی اختصاص دارند و با پادگان ها یا انبارها برابر می شوند. این امر به نظامی شدن کامل بخش مهاجرتی منجر می شود.

اما نبوغ شیطانی هنوز ما را شگفت زده می کند: تنها کسانی که ۴۹۳۸ یورو پرداخت کنند، در اردوگاه ها زندانی نخواهند شد! این اولین بار است که در قانون ایتالیایی مکانیسم تضمین اقتصادی برای جلوگیری از بازداشت معرفی می شود.

بدون فراموش کردن ترفندهای بسیاری که وزیر پیانتودوسی برای مسدود کردن کشتی های نجات در بنادر ایتالیایی استفاده کرده است: “چون کشتی چیزی کم دارد” – حتی پاپ فرانسیس از مارسی گفت. و او افزود: “وظیفه ماست که انسانها را در دریا نجات دهیم. کسی که این کار را نمی کند، به برادر خود را نفرت می ورزد.”