بورکینافاسو: تلاش برای کودتا خنثی شد و افسران دستگیر شدند.ترجمه مجله هفته

دولت بورکینافاسو اعلام کرد که تلاش برای کودتا خنثی شده است و دستگیری افسران و طرف های دیگر درگیر در کودتا را تایید کرد، در حالی که جستجو برای دیگر دست‌اندرکاران کودتا همچنان ادامه دارد.
دولت بورکینافاسو اعلام کرد که تلاش برای کودتای “بی ثبات کننده” را خنثی کرده است و از دستگیری برخی از افسران و دیگرانی که درگیر در این تلاش بودند خبر داد و اشاره کرد که جستجو برای دیگران در حال انجام است.

دولت در بیانیه ای گفت: “بازیگران این پروژه بی ثبات کننده فاجعه بار توسط منافعی هدایت می شوند که در تضاد با پویایی بازگرداندن حاکمیت در کشور است.”
او گفت طرفهای درگیر در کودتا که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ کودتا کردند، قصد حمله به نهادهای جمهوری و غرق کردن کشور در هرج و مرج را داشتند.

اوایل روز چهارشنبه، مقامات محلی گزارش دادند که تعداد زیادی از تظاهرکنندگان که از رئیس جمهور موقت ابراهیم تراوره حمایت می کنند در میدان سازمان ملل متحد در مرکز پایتخت، اواگادوگو، حاضر شدند تا با کودتای بخشی از ارتش مقابله کنند.
در ۳ سپتامبر، دادستان نظامی اواگادوگو آلفونس زورما اعلام کرد ۳ پرسنل نظامی دستگیر شدند او گفت که به اتهام “توطئه علیه امنیت کشور” و افزود که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.

دادستان های نظامی تایید کردند که در ماه اوت آنها از “حقایقی که بخشی از پرسنل نظامی، فعالیت‌هایی برای شناسایی مکان ها و خانه های حساس، از جمله خانه رئیس جمهور موقت ابراهیم تراوره و برخی از مقامات مدنی و نظامی انجام میدهند،باخبر شدند.