و نبرد ادامه دارد… – مسعود امیدی

و نبرد ادامه دارد[1]

25 سپتامبر 2023

برگردان: مسعود امیدی

      جلسه پاییز دومای دولتی[2] [در تاریخ] 19 سپتامبر افتتاح شد که در آن گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست فدراسین روسیه (CPRF) به وظایف اصلی حزب برای دوره‌ی آینده جلب توجه کرد.

رهبر حزب از جمله وظایف اساسی، بر نیاز به بسیج همه‌جانبه، وحدت و پیروزی اجتناب‌ناپذیر در مبارزه برای حفظ «جهان روسیه» و همچنین هویت، تاریخ، زبان و استقلال و موجودیت آن تأکید کرد. گنادی زیوکانف خاطرنشان کرد که تغییر باید از خودتان آغاز شود و نمونه‌هایی از مناطق موفقی که با حکمرانی کمونیست‌های ای. کلیچکوف[3] و وی. کونووالوف [4] اداره می‌شوند، را بیان‌کرد. فرمانداران «سرخ» توجه زیادی به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی دارند و  در تجربه‌ی خود مزایای سیستم سازمان‌دهی و مدیریت سوسیالیستی را نشان می‌دهند که می‌تواند و باید در سایر مناطق روسیه اجرا شود.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه ، با تجزیه و تحلیل دقیق تجربه‌ی دولت شوروی در 30 سال گذشته، برنامه‌ها و ابتکارات خود را که در واقعیت‌های امروزی قابل اجراست، ارائه و ترویج کرده است. بدیهی است که دوره‌ی پس از فروپاشی شوروی هیچ راه حلی برای پاسخ‌گویی به وظایف استراتژیک پیشِ‌روی کشور ارائه نمی‌دهد: پیشنهاد و اجرای راه حل‌های جزئی امکان‌پذیر است، اما دستیابی به حاکمیت واقعی اقتصادی کشور و دستیابی به موفقیت در فن‌آوری‌های جدید، غیرممکن است. اکنون زمان آن فرارسیده است که به تجربه‌ی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بازگردیم که چندین دهه پشت «دیوار آهنین» با موفقیت موجودیت داشت.

زیوگانف همچنین از انتخابات منطقه‌ای اخیر که به‌طور سنتی با تخلفات برگزار می‌شود، سخن‌گفت. ماه‌های تابستان برای کمونیست‌ها سخت‌گذشت. ما متذکر می‌شویم که دست‌کاری نتایج انتخابات و عدم گفتگو منجر به از‌هم‌گسیختگی جامعه می‌شود و آینده‌ی روسیه را تهدید می‌کند. حزب کمونیست از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات در برخی مناطق خودداری می‌کند و قصد دارد برای یک تحقیق صادقانه و بازنگری در نتایج آن مبارزه کند.

رهبر حزب کمونیست در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: راه توسعه‌ی سوسیالیستی، تنها راه درست و عادلانه برای کشور ماست و این واقعیت با تجربه‌ی تاریخی و [نیز] واقعیات امروزی تأیید شده‌است. ما خوشحالیم که اکنون افراد بیشتری تمایل به درک و پذیرش این اصل دارند، و حزب کمونیست به ترویج ایده‌های سوسیالیسم در جامعه ادامه خواهد داد.

 

بخش بین‌المللی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه


[1] https://cprf.ru/2023/09/and-the-battle-goes-on/

[2] the State Duma

[3] A. Klychkov

[4] V. Konovalov