چگونه حزب کمونیست یونان از واژگان مارکسیستی برای پنهان‌کردن عقب‌نشینی‌اش از مارکسیسم استفاده می‌کند! – مسعود امیدی

چگونه حزب کمونیست یونان از واژگان مارکسیستی برای پنهان‌کردن عقب‌نشینی‌اش از مارکسیسم استفاده می‌کند! [1]                  

حزب کمونیست بریتانیای کبیر (مارکسیست-لنینیست) – جوتی برا[2]

تأثیر قابل‌توجه‌‌ی نظریه‌ی ضدمارکسیستی «هِرَم امپریالیستی» چیست؟

برگردان: مسعود امیدی

ضدامپریالیست‌های جنبش کمونیستی بر مبنای تحلیلی مارکسیستی از انگیزه‌ی جنگ امپریالیستی که به‌سرعت در‌حال ‌افزایش است، سال گذشته گرد‌هم‌آمدند تا «پلتفرم جهانی ضد امپریالیستی»[3] را تشکیل‌دهند. این کار به منظور به‌کارگیری انرژی‌های‌مان برای آنچه که در این لحظه به‌عنوان مهم‌ترین اولویت پیشِ‌روی جنبش ما شناسایی شده‌است، انجام شد: جمع‌آوری گسترده‌ترین نیروهای ممکن برای حمایت از مبارزه علیه بلوک امپریالیستی به‌رهبری ایالات متحده – مبارزه‌ای که در صورت برخورد صحیح، دارای پتانسیل برآمد موج بعدی و سرنوشت‌ساز انقلاب‌های سوسیالیستی است.[4]

بیانیه‌ی تأسیس این پلتفرم که سال گذشته در پاریس آغاز به کار کرد،[5] وظایفی را مشخص می‌کند که ما معتقدیم همه‌ی سوسیالیست‌ها و ضدامپریالیست‌ها باید در این دوره‌ی حیاتیِ بحران و جنگ، روی آن‌ها تمرکز کنند. بخشی از کاری که این پلتفرم جهت کمک به بسیج نیروها برای این مبارزه انجام می‌دهد، لزوماً در عرصه‌ي ایدئولوژیک است – مخالفت و افشای ایده‌های نادرست (به‌ویژه این ایده که روسیه و چین کشورهای امپریالیستی هستند)،[6] که برای کارگران گمراه‌کننده بوده و آن‌ها را از حالت بسیح برای پیوستن صمیمانه به مبارزه علیه انگیزه‌ی جنگ امپریالیستی و علیه حمایت از اهداف تجاوز امپریالیستی به‌رهبری ایالات متحده، بازمی‌دارد.

این موضع، پلتفرم را در تضاد با موضع ضدمارکسیستی حزب کمونیست یونان قرار داده‌است، که به تقبیح پر سر و صدای پلاتفرم پرداخته[7] و با وحشتناک‌ترین واژه‌ها آن را محکوم می‌کند و هر سازمانی را که در فعالیت‌های پلتفرم شرکت‌کرده یا اعلامیه‌ی پاریس را امضا کرده‌است، «اپورتونیست» و «ارتجاعی» می‌داند و از هر وسیله‌ای که دراختیاردارد، برای ایجاد اختلال و خرابکاری در کار ما استفاده می‌کند.

به‌اصطلاح «نظریه»ی هِرَم درک این نکته حائز اهمیت است که این مناقشه بر سر….