مالی در مورد دخالت نظامی در ساحل هشدار داد.مالی درمورد مداخله نظامی سازمان ملل در نیجر هشدار داد: بیکار نخواهیم ماند.

ترجمه مجله هفته

عبداله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی، در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در مورد هرگونه مداخله نظامی در نیجر هشدار داد و تاکید کرد که کشورش در صورت وقوع این حمله بیکار نخواهد ماند.

عبداله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی روز شنبه هشدار داد که کشورش در صورت مداخله نظامی در نیجر پس از برکناری محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر، بیکار نخواهد ماند.
دیوپ که نماینده شورای نظامی مالی است، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش “به شدت مخالف هرگونه مداخله نظامی اکوواس است.”

وی گفت: «هرگونه مداخله نظامی در نیجر، هرگونه تجاوز علیه این کشور، تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت در مالی و همچنین صلح و امنیت در منطقه است و لزوما عواقب جدی خواهد داشت، بنابراین ما بیکار نخواهیم ایستاد.»

دیوپ بار دیگر به فرانسه و هژمونی نو استعماری حمله کرد و روسیه را به خاطر همبستگی فعال و تعهد معتبر در سطوح دوجانبه و چندجانبه ستایش کرد.

وزیر امور خارجه هشدار داد که “دولت جمهوری مالی قصد ندارد مهلت خروج ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد (MINUSMA) از کشور را تمدید کند و اشاره کرد که “باید خروج خود را تا پایان سال تکمیل کند.”

دیوپ تاکید کرد که دولت “تمام اقدامات را برای اطمینان از تداوم خدمات دولتی پس از خروج مینوسما انجام داده است” و تاکید کرد که کشورش مصمم تر از همیشه “برای اعمال حاکمیت خود و گسترش تمام اختیارات خود در کل قلمرو ملی” است.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) تهدید به مداخله نظامی علیه نیجر کرده و خواستار بازگشت محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده فرانسه در منطقه ساحل است.

اما مالی و بورکینافاسو حمایت خود را از ارتش نیجر که پس از برکناری بازوم قدرت را به دست گرفت، اعلام کردند و روشن کردند که هرگونه مداخله نظامی علیه نیجر اعلام جنگ علیه آنها است.

یک هفته پیش، رئیس جمهور موقت مالی، اسیمی گویتا، با همتایان بورکینابی خود، ابراهیم تراوره و نیجریه، عبدالرحمان چیانی، منشور ایجاد اتحاد ساحل را امضا کرد.

دو کشور یک هیئت مشترک به نیامی فرستادند تا همبستگی خود را با نیجر ابراز کنند و هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای تهاجمی را برای حمایت از نیروهای مسلح نیجر در مواجهه با تهدید مداخله نظامی اکواس فرستادند.

علاوه بر این، شورای وزیران بورکینابه پیش نویس قانونی را برای اعزام نیرو به نیجر تصویب کرد، زیرا این قانون “در راستای تعهدات استراتژیک” اواگادوگو است.

به دلیل حمایت اواگادوگو و باماکو از ارتش نیجر، نیامی به آنها اجازه داد تا در صورت تجاوز در محدود قلمرو اتحاد ساحل مداخله کنند.

مالی، بورکینافاسو و نیجر شاهد کودتاهای نظامی بوده اند که توسط قدرت های غربی محکوم شد و همچنین جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) که پس از کودتاهایی که حمایت مردمی را به دست آورد، تحریم هایی را علیه هر یک از این کشورها اعمال کرد.

فرانسه، قدرت استعماری سابق سه کشور، از تصمیمات اکواس علیه ارتش که قدرت را به دست گرفت و علیه پاریس اقدام کرد، حمایت می کند.