بازداشت خبرنگاری که بمب‌گذاری مخفیانه فرانسه برای کشتن غیر نظامیان را افشا کرد.خبرنگار فرانسوی قتل‌های مخفیانه سرویس‌های اطلاعاتی را افشا کرد و بازداشت شد.

ترجمه مجله هفته

پس از اینکه خبرنگار آریان لاویلیروکس در مورد دخالت سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه در قتل‌های غیرقانونی گزارش داد، او بیش از ۴۰ ساعت در بازداشت موقت به سر برد و بازجویی شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دستگیری و بازجویی این خبرنگار ابراز نگرانی کرد و آنرا اقدامی علیه آزادی مطبوعات خواند.

پس از اینکه خبرنگار فرانسوی آریان لاویلیروکس در سال ۲۰۲۱ گزارشی در مورد اسناد محرمانه منتشر کرد که نشان می‌داد سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با همکاری سرویس امنیتی مصر عملیات سری را برای حمله به قاچاقچیان پناهجویان در مرز لیبی و کشتن غیرنظامیان انجام داده‌اند، این خبرنگار اکنون با عواقب این افشاگری انسانی دست به گریبان است، آسانژ سلام میرساند.

پس از یک یورش در شب ۱۹ سپتامبر به این خبرنگار، لاویلیروکس مجبور شد بیش از ۴۰ ساعت را در بازداشت موقت به سر برد و در چارچوب تحقیقات سرویس اطلاعاتی داخلی فرانسه (DGSI) به دلیل یک احتمال “خطر برای امنیت ملی” بازجویی شد.

طبق گزارش لاویلیروکس، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حداقل ۱۹ حمله بمب‌گذاری به غیرنظامیان رخ داد که با سازمان اطلاعاتی فرانسه در قاهره مرتبط بود.

وب‌سایت فرانسوی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی Disclose (۲) که مقاله‌های لاویلیروکس را در ابتدا منتشر کرد، هنگام انتشار اعلام کرد که گزارش شامل جزئیات حساسی در مورد امنیت ملی است. با این حال، انتشار آن “به نام یک اصل اساسی دموکراسی، یعنی حق دستیابی شهروندان بر اطلاعات” ضروری است. همچنین این مفهوم که برخی از اطلاعات از سوی سازمان اطلاعاتی فرانسه باید طبقه‌بندی شده باشند، نمی‌تواند برای “حفاظت از یک کمپین اعدام‌های خودسرانه علیه غیرنظامیان” استفاده شود.

وکیل ویرژین مارکت که هم وکالت لاویلیروکس و هم Disclose را به عهده دارد، بلافاصله پس از بازداشت خبرنگار گفت که تحقیقات “خطر جدی برای زیر سوال بردن اصل محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران را در بر دارد.” با این حال، مقامات فرانسوی در یک شکایت رسمی که پس از گزارش‌ها ارائه شد، اعلام کردند که لاویلیروکس و Disclose “اسرار دفاع ملی” را نقض کرده و یک “مورد محافظت شده” را به خطر انداخته‌اند.

در حال حاضر، دبیرکل سازمان عفو بین الملل آنیس کالاوارد، نیز به صراحت در مورد بازداشت خبرنگار اظهار نظر کرده است (۱):

«این بسیار تاسف آور است که تقریباً دو سال پس از افشاگری ها مبنی بر اینکه فرانسه ظاهراً در اعدام های غیرقانونی صدها نفر در مصر دست داشته است، خبرنگاری که این جنایات را فاش کرده است مورد هدف پیگرد قرار می گیرد و نه افراد مسئول.»

به گفته آنیس کالاوارد، این موضوع “صرفاً محدود به ساکت کردن یک خبرنگار و تهدید محرمانه بودن منابع او نمیشود.”

“این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده‌تر به روزنامه‌نگارانی است که در راستای منافع عمومی فعالیت می‌کنند و سعی می‌کنند فعالیت‌های غیرشفاف سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه را فاش کنند.”

افشاگری “مرگ‌ها در مرز مصر با لیبی” قتل های پنهان در فرانسه را آشکار کرده است.” اینها “به یک الگوی وحشیانه و مخفیانه و به همدستی فرانسه در نقض جدی حقوق بشر توسط رژیم‌های سرکوبگر در سراسر منطقه اشاره دارند.”

(۱) متن زیر گزارش عفو بین الملل در اینباره است:

فرانسه: حمله به روزنامه نگار تلاش برای سرپوش گذاشتن بر “الگوی همدستی در نقض جدی حقوق بشر”

در واکنش به بازداشت روزنامه نگار تحقیقی آریان لاویلیروکس که در مورد اسناد محرمانه ای که ادعا می کنند از اطلاعات فرانسه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در مصر استفاده شده است، گزارش داد، دبیرکل سازمان عفو بین الملل، آنیس کالاوارد، گفت:

«این بسیار تاسف آور است که تقریباً دو سال پس از افشاگری ها مبنی بر اینکه فرانسه ظاهراً در اعدام های غیرقانونی صدها نفر در مصر دست داشته است، خبرنگاری که این جنایات را فاش کرده است مورد هدف پیگرد قرار می گیرد و نه افراد مسئول.»

«این فقط مورد ساکت کردن یک خبرنگار و تهدید محرمانه بودن منابع او نیست، بلکه این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده‌تر به روزنامه‌نگارانی است که در راستای منافع عمومی فعالیت می‌کنند و سعی می‌کنند فعالیت‌های غیرشفاف سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه را فاش کنند.»

“مرگ‌ها در مرز مصر با لیبی “مرگ‌های پنهان در فرانسه را آشکار کرده است” و به الگویی وحشیانه و مخفی از همدستی فرانسه در نقض جدی حقوق بشر توسط رژیم‌های سرکوبگر در سراسر منطقه اشاره دارد.”

همچنین نگاه کنید به ویدیوهای افشاگرانه این عملیات

See report by Disclose and their video on Operation Sirli

(۲) Disclose

یک ان جی او راستگرای حقوق بشری است.