پترو از “استانداردهای دوگانه” در جنگ اوکراین و مناقشه خاورمیانه شکایت کرد.

در اجلاس جی ۷۷، پترو از “استانداردهای دوگانه” در جنگ اوکراین و مناقشه خاورمیانه شکایت کرد.
نوشته هانس وبر
آمریکا ۲۱

شکایت پترو از “استانداردهای دوگانه” در جنگ اوکراین و درگیری خاورمیانه در اجلاس جی ۷۷
هاوانا. گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، در سخنرانی خود در اجلاس جی ۷۷ با چین (جی۷۷ + چین) در هاوانا، استانداردهای دوگانه در برخورد با جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و فلسطین را مورد انتقاد قرار داد. در حالی که حمله روسیه به اوکراین به درستی در صحنه بین المللی مورد سوال قرار گرفته است، بسیاری در مورد «اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل” سکوت می کنند. تفاوت بین جنگ روسیه و اوکراین و جنگ بین اسرائیل و فلسطین چیست؟»

رئیس دولت کلمبیا به کشورهای گروه ۷۷ پیشنهاد کرد که در سازمان ملل متحد و در مقابله با قدرتهای بزرگ جهان برای یک کنفرانس صلح برای هر یک از دو جنگ حمایت کنند: «یک کنفرانس صلح برای جنگ در اوکراین و در عین حال کنفرانس صلح برای اشغال فلسطین».

پیشنهاد پترو به دلیل نگرانی هایی بود که جنگ مانع از جستجوی راه هایی برای خروج از بحران آب و هوایی می شود. ما در حال کشتن یکدیگر هستیم و در صورت جنگ نمی توانیم مسئولیت مشکلات بزرگ بشریت را به عهده بگیریم. این سیاستمدار ۶۳ ساله از گروه ۷۷ خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.

بحران آب و هوایی مشکل اصلی زمان ما است، پترو تاکید کرد. این چیزی است که علم می گوید، که موضوع اصلی اجلاس بود. او گفت که کشورهای فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید. بر اساس یک مدل علمی، تا سال ۲۰۷۰ کشورهای مناطق استوایی غیر قابل سکونت خواهند بود. ممکن است جنبش های مهاجرت به ترتیب سه میلیارد نفر وجود داشته باشد.

«پترو پرسید: اگر به نظر جهان امروز مهاجرت ۸۰ میلیون نفری غیرقابل قبول و بسیار خشن است، با سه میلیارد مهاجر چگونه رفتار خواهد کرد. آیا دموکراسی وجود خواهد داشت یا بربریت؟»

یکی از راه های خروج از بحران آب و هوایی و یک فاجعه جهانی احتمالی، یک اقتصاد کربن زدایی است که با این حال این کار نیاز به تامین مالی قوی دارد. پترو برای رسیدن به این هدف دو راه می بیند: سرمایه و پول عمومی که متعلق به بخش خصوصی نباشد. با این حال، سرمایه تنها در جایی مداخله می کند که بتواند بازده تولید کند و سود ببرد. این تنها بخشی از تغییرات لازم را به دست می آورد. در عین حال نباید فراموش کرد سرمایه و بازار آزاد است که باعث بحران آب و هوایی شده است.

کشورها بهتر می توانند یک اقتصاد کربن زدایی شده را با پول عمومی تامین مالی کنند. پترو گفت، برای رشد این کشورها، دولتها دیگر مجبور نخواهند بود بدهی داشته باشند، آنگونه که ایالات متحده و اروپا احتمالا قصد پیشنهاد آنرا به کشورهای جهان جنوب دارند. کشورهای جنوب نیز باید برای حل مشکلات زیست محیطی که ناشی از عملکرد ایالات متحده، اروپا و چین، است بدهی های خود را متوقف کنند. برعکس، بدهی خارجی باید کاهش یابد.

به این معنا، یک طرح مارشال جهانی یا برنامه ریزی در سطح جهانی ضروری است. پترو اطمینان داد: “برنامه ریزی انسانی برتر از غیر انسانی بودن بازار است.”