به‌راستی مائو در جهش بزرگِ رو به جلو میلیون‌ها نفر را از بین بُرد؟ – جوزف بال – بیژن رحمانی

به‌راستی مائو در جهش بزرگِ رو به جلو میلیون‌ها نفر را از بین بُرد؟
بخش دوم
نویسنده: جوزف بال (Joseph Ball) تاریخ انتشار در بخش تفسیری مانتلی ریویو، سپتامبر 2006.
ترجمۀ بیژن رحمانی دانش و امید، شماره ۱۹، شهریور ۱۴۰۲


قبل از پرداختن به مسئلۀ اعتبار سنجی منابع مورد نظر، لازم است تا زمینۀ بحث دربارۀ این موضوعات تنظیم و مشخص شود. کمونیسم جنبشی است که مخالفت‍هایی در سطح کلان را نسبت به خود ایجاد می‍کند. کشورهای غربی یک جنگ تبلیغاتی متمرکز را علیه کمونیسم به راه انداخته‍اند. دولت‍های کمونیستی در مسندِ قدرت، تعداد زیادی از مردمان را از زمین‍ و سرمایه‍هایشان خلع ید کردند. تمامی طبقۀ ملاک و سوداگر در بیشتر نواحی آسیا و اروپا از منزلت و قدرت اجتماعیشان محروم شدند. جای تعجب ندارد که این امر موجب تلخ کامی زیادی شد. تعداد کثیری از مردمان با تحصیلات عالیه که در این کشورها به دنیا آمده‍اند، چه در گذشته و چه در حال، انگیزه‍ای برای بی‍اعتبارسازی کمونیسم داشته و دارند. ”توهم دشمن پندارانه‍ای“ نیست تا از آن کسانی که دربارۀ عصر کمونیسم قلم‍ می‍زنند، بخواهیم تا برای اطمینان یافتن از این‍که منابعشان حقیقت را گزارش می‍دهد و گواهي را فراهم نمی‍سازد که تحریف شده یا به جانبداری ضد کمونیستی گرایش داشته باشد؛ اهتمام بورزند.

Be the first to comment

پاسخی بگذارید